WARSZAWA / Podczas uroczystości zorganizowanej w 95. rocznicę powstania państwa czechosłowackiego, która odbyła się w warszawskim hotelu Hyatt, wystąpili członkowie MK PZKO w Jabłonkowie — kapela „Lipka” oraz tancerze z zespołu „Zaolzi”. Przedstawiciele PZKO przyjechali na zaproszenie kończącego 4 listopada swoją dyplomatyczną misję w Polsce ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera.

  W słowie powitalnym J. Sechter podkreślił, że Zaolzie, „choć można i powiedzieć Przedolzie”, jest barometrem stosunków czesko-polskich. Zdaniem dyplomaty, jeśli w naszym regionie wszystko dobrze się dzieje, to i relacje między Pragą i Warszawą układają się pozytywnie. – Gest ambasadora, jakim było powierzenie Zaolziakom części artystycznej na oficjalnej czeskiej imprezie w Polsce nie jest bez znaczenia, gdyż rzadko kiedy się zdarza, by dyplomacja jakiegokolwiek kraju traktowała zamieszkujące na jego terenie mniejszości jako „produkt eksportowy” i symbol obustronnych dobrosąsiedzkich stosunków – opisał wydarzenie Jan Ryłko, prezes ZG PZKO. Występ jabłonkowskich grup, na który składały się nasze pieśni ludowe i tańce zakończył się odśpiewaniem hymnów obu państw.

  W imprezie wziął udział m.in. b. prezydent RC Václav Klaus, marszałek Senatu RP Bohdan Borusewicz, prezes ZG PZKO Jan Ryłko i szereg gości ze świata dyplomacji, polityki oraz polskiego i czeskiego biznesu. Zebrani minutą ciszy uczcili zmarłego dzień wcześniej pierwszego premiera III Rzeczypospolitej Tadeusza Mazowieckiego.

  Jan Sechter po pięcioletniej pracy w stolicy Polski przejmie niebawem stery w czeskiej placówce w Wiedniu, natomiast do Warszawy przybędzie Jakub Karfik, dotychczasowy ambasador Republiki Czeskiej w Bratysławie.  (JR)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.