W piątek 12 kwietnia 2024 w Domie PZKO w Milikowie-Pasiekach odbyło się posiedzenie Rady Wykonawczej ruchu politycznego Coexistentia – Wspólnota. Po zebraniu przebiegło spotkanie członków Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty z radnymi, którzy zostali wybrani z list kandydatów Wspólnoty w ostatnich wyborach samorządowych w 2022 roku.

  Obrady Rady Wykonawczej COEX

  W pięknej górskiej scenerii, u podnóży Kozubowej, znajduje się Dom PZKO w Milikowie-Pasiekach, w którym 12 kwietnia 2024 obradowała Rada Wykonawcza ruchu politycznego Coexistentia – Wspólnota (COEX). Obrady rozpoczął przewodniczący COEX Zoltan Domonkos, który przywitał wszystkich uczestników. Później zebranie prowadził jego pierwszy zastępca Bogusław Raszka. Po proceduralnych formalnościach Rada Wykonawcza COEX omówiła między innymi sprawę braku polskich stacji telewizyjnych w podstawowym pakiecie usług prywatnego nadawcy programów telewizyjnych O2.

  Spotkanie z radnymi

  Spotkanie członków Polskiej Sekcji Narodowej COEX z radnymi wybranymi z list ruchu politycznego Coexistentia – Wspólnota prowadził jej przewodniczący Józef Toboła. Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania wójt Milikowa i zarazem prezes Miejscowego Koła PZKO Milików – Pasieki Ewa Kawulok obecnych zapoznała z historią miejscowego Domu PZKO. Chętni zwiedzili również z ciekawym komentarzem cały Dom PZKO. Jego budowę rozpoczęto w 1983 roku, a zakończono w 1987 roku. Przed kilku laty „pezetkaowcy” z Milikowa – Pasiek wymienili na swoim Domie pokrycie dachowe i schody.

  Po sprawozdaniu z działalności ruchu i sprawozdaniu z działalności Polskiej Sekcji Narodowej COEX pierwszy zastępca przewodniczącego COEX Bogusław Raszka podziękował radnym, którzy działają w gminach w interesie polskiej mniejszości narodowej. Następnie poszczególni członkowie Polskiej Sekcji i radni informowali o sytuacji w Lutyni Dolnej, Piotrowicach k. Karwiny, Ropicy, Trzyńcu, Nawsiu, Wędryni, Koszarzykach i Milikowie. Między innymi poruszali też sprawę polskiego szkolnictwa. O problemach polskiej małoklasówki w Koszarzyskach informował wójt gminy Janusz Klimek.

  Radni wybrani z list kandydatów Wspólnoty

  W wyborach samorządowych w 2022 roku Coexistentia – Wspólnota uzyskała 58 miejsc w radach, z czego 40 wywalczono na własnych listach, 18 w koalicjach.

  Reprezentanci Wspólnoty wybrani z list kandydackich ruchu COEX zasiadają w samorządach Lutyni Dolnej (1), Olbrachcicach (2), Kocobędzu (2), Ropicy (4), Wędryni (4), Nydku (2), Koszarzyskach (5), Gródku (4), Milikowie (6), Nawsiu (2), Jabłonkowie (1), Łomnej Dolnej (2), Bukowcu (2), Piosku (1) i Mostach koło Jabłonkowa (2).

  Radni wybrani z list popieranych przez ruch polityczny COEX zasiadają w samorządach Piotrowic koło Karwiny (3), Karwiny (2), Hawierzowa (1), Dąbrowy (1), Czeskiego Cieszyna (1), Trzanowic (1), Trzyńca (2), Bystrzycy (4), Boconowic (2) i Piosecznej (1).

  Od swego powstania w 1989 roku ruch polityczny Coexistentia – Wspólnota odnotowywał duże sukcesy w wyborach samorządowych, uzyskując zawsze około 40 „własnych” mandatów w radach miast i gmin zamieszkanych przez obywateli polskiej mniejszości narodowej. Moim zdaniem ruch polityczny COEX odgrywa jedyną, niezastąpioną rolę na tym polu na Zaolziu. Pięćdziesiąt osiem radnych wybranych z list Wspólnoty lub tylko z list popieranych przez Wspólnotę działa w radach miast i gmin w interesie polskiej mniejszości narodowej.

  Gazeta członków COEX

  Ruch polityczny Coexistentia – Wspólnota ma swoją stronę internetową www.coexistentia.cz. Na tej stronie można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących nie tylko Ruchu, ale również mniejszościowego szkolnictwa, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

  Niestety niektóre wiadomości na stronie internetowej Wspólnoty nie są najnowsze, aktualizowane. Niemniej jednak nowe, aktualne informacje znajdują się w gazecie członków ruchu politycznego COEX „Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, którą w wersji elektronicznej znajdziemy w zakładce WTZ gazeta. Ostatni numer gazety z datą 10 kwietnia 2024 znajduje się tutaj.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.