BYSTRZYCA / Na początku listopada w bystrzyckiej podstawówce odbyły się lekcje otwarte z historii XX wieku w ramach projektu Historia+ (Dějepis+). Lekcje nawiązały do wcześniejszych warsztatów nauczycieli historii w polskich szkołach, inicjatorem było Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie. W lekcjach otwartych wzięło udział 16 nauczycieli ze szkół z naszego regionu.

  Projekt Historia+ (Dějepis+)

  Celem projektu było ulepszenie metod nauczania historii XX wieku. Były tworzone zespoły nauczycieli historii w Czechach, którzy pilotażowo wdrażali nowe metody nauczania. Stworzyli też materiały metodyczne dla nauczycieli, które wspierają innowacyjne nauczanie historii XX wieku. Według ich twórców, dydaktyków i edukatorów, nowoczesne nauczanie ma rozwijać krytyczne myślenie i pracę ze źródłami.

  Do projektu włączyła się bystrzycka i jabłonkowska podstawówka

  W ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych (2021/2022, 2022/2023) projekt Historia Plus został wdrożony w 218 szkołach podstawowych i średnich w Republice Czeskiej. Do projektu włączyły się również polskie szkoły – bystrzycka i jabłonkowska.  

  Na czym polega ta metoda

  Uczniowie na lekcji aktywnie pracują z różnymi źródłami historycznymi takimi jak klipy filmowe, kreskówki, plakaty, komiksy, teksty współczesne. Mają do dyspozycji karty pracy, które wypełniają, i w ten sposób samodzielnie odkrywają historię, nie są tylko odbiorcami. Nauczyciel jest przewodnikiem, wspólnie omawia z uczniami wyniki ich pracy.

  Na początku listopada w bystrzyckiej podstawówce odbyły się lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli ze szkół z Zaolzia. W lekcjach brali udział również nauczyciele czeskich placówek. Jedną lekcję prowadziła nauczycielka historii w bystrzyckiej podstawówce Renata Staszowska. Tematem była sytuacja w Europie po I wojnie światowej. Drugą prowadził Jiří Karen, specjalista z projektu Historia+, który zaznajomił uczniów z powstaniem faszyzmu. Po lekcjach przebiegła analiza lekcji.

  Platforma HistoryLab również w języku polskim

  HistoryLab to aplikacja internetowa do pracy ze źródłami historycznymi na lekcjach historii. Koncentruje się na XX wieku. Oferuje nauczycielom i uczniom bezpieczne środowisko, w którym mogą pracować kreatywnie i nie bać się popełniania błędów. Jest w języku czeskim. Dzięki Centrum Pedagogicznemu w Czeskim Cieszynie, które zyskało środki finansowe na przetłumaczenie części lekcji do języka polskiego, mogą z aplikacji korzystać od zeszłego roku nauczyciele polskich podstawówek.

  HistoryLab znajdziesz tutaj

  Historia może być ciekawa

  Zwieńczeniem projektu był wyjazd edukacyjny do Polski, który zorganizowało Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego i Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC. Dziesięciu nauczycieli z Zaolzia wyjechało do krakowskiej Nowej Wsi. Po drodze do Krakowa zatrzymali się w Lanckoronie, ta niewielka wieś, położona pośród Beskidu Makowskiego, nad rzeką Skawinką, słynie ze swojej drewnianej zabudowy, uroczych kawiarenek oraz sielskiego klimatu. Zwana jest również Miastem Aniołów.

  Potem już z przewodnikiem zwiedzili Nową Hutę. Zwiedzanie nosiło tytuł  „Nowa Huta jako przykład lekcji o industrializacji, o zimnej wojnie i o tworzeniu tzw. nowego człowieka”. W Muzeum Nowej Huty obejrzeli  wystawę „Trzepaki, Reksio, Atari” oraz podziemia. Zatrzymali się w Domu Utopii, gdzie mogli zwiedzić wystawę „Miasto idealne”. 

  Drugiego dnia nauczyciele brali udział w lekcjach otwartych w Szkole Podstawowej nr 12 pod kierunkiem Krzysztofa Wiatra, historyka, polonisty oraz autora podręcznika „Nowa sztuka pisania”. Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyły się warsztaty z Dr hab.Agnieszką Chłosta Sikorską prof.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.