SUCHA GÓRNA / W sobotę 9 września w całej Polsce odbywało się „Narodowe Czytanie”. Tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Na placu za szkołą czytali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów szkoły z polskim językiem nauczania.

  – Imprezę organizujemy w Suchej Górnej już po raz piąty. Jest otwarta dla wszystkich, ale w tym roku chcieliśmy zaprosić do spontanicznego czytania przede wszystkim osoby związane z naszą szkołą – stwierdziła Monika Plášková, dyrektor  PSP Sucha Górna. Tak więc choć tradycyjnie jako pierwsza czytała konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, to zaraz po niej książkę do ręki brali kolejni uczniowie zaolziańskich szkół z polskim językiem nauczania.

  Oprócz samego głośnego czytania była także kawiarenka, atrakcje dla najmłodszych oraz kiermasz polskiej książki.

  Całość wydarzenia transmitowana była przez organizatorów na yutobe

  Natomiast w Karwinie-Frysztacie akcja „Narodowego Czytania” odbyła się już wczoraj podczas Jarmarku Książkowego, który był kulminacją obchodów 100-lecia Biblioteki Regionalnej, o czym pisaliśmy.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.