CZESKI CIESZYN / Koncert zespołu Mix Orchestra oraz płyty z książkami w wersji audio otrzymali nauczyciele z okazji swego święta. W środę 29 marca w KASS „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie świętowali członkowie Towarzystwa Nauczycieli Polskich.

— Chciałabym życzyć wam tyle siły, żeby móc codziennie przychodzić do szkoły z pełnym zaangażowaniem i przekazywać fascynację swoim przedmiotem kolejnym pokoleniom. To jest naprawdę wielkie wyzwanie — mówiła Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul Generalna RP w Ostrawie.

— Wielkim wyzwaniem dla dyrektorów i nauczycieli jest promocja polskich szkół — dodała. Podkreśliła też, że zadaniem polskich szkół jest zaszczepić zainteresowanie krajem, w którego języku nauczają.

Wołłejko-Chwastowicz zwróciła także uwagę na fakt, że przed uczniami stawiane są spore wymagania. — Chciałabym, żebyśmy od siebie wymagali tyle samo, ile wymagamy od swoich dzieci, które uczymy.

Znamienici goście, garść statystyk i muzyczna uczta

Spotkanie swą obecnością zaszczycili także goście honorowi. Oprócz konsul Izabelli Wołłejko-Chwastowicz pojawił się Andrzej Bizoń, prezes Komisji Szkolnej Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Marek Bystroń, prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, Marta Kmeť, dyrektor Centrum dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej, Marta Roszka, prezes Klubu Nauczycieli Emerytów oraz Kazimierz Worek, inspektor czeskiej szkolnej inspekcji.

Prezes TNP w RC Krzysztof Kosmala przedstawił garść statystyk dotyczących działalności TNP.

Głównym punktem programu artystycznego był koncert zespołu Mix Orchestra z Lubomi w Polsce. Marek Bystroń natomiast obdarował zebranych nauczycieli trzema płytami z polskimi książkami w formie audiobooków.

(indi)

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.