LUTYNIA DOLNA / We wtorek 25 kwietnia 2023 roku, w westybulu Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej, odbyła się tradycyjna uroczystość wspomnieniowa. Wzięli w niej udział dyrektor szkoły Sabina Suchanek, nauczyciele, młodzież szkolna, członkowie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Lutynia Dolna oraz przedstawiciel zarządu Czeskiego Związku Bojowników o Wolność – kpt. Jan Šimčík.

Przy tablicy pamiątkowej z nazwiskami nauczycieli i absolwentów tej szkoły, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej, złożono bukiety kwiatów, zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć poległych.

Powinniśmy pamiętać o przeszłości

W części artystycznej uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny. Po zakończeniu występu wszyscy uczestnicy uroczystości razem odśpiewali „Rotę”.

Dyrektor Sabina Suchanek podkreśliła, jak ważne jest, aby młodzi ludzie dbali, by pamięć o tamtych dniach przetrwała, aby ten koszmar już nigdy się nie powtórzył.

Prezes MK PZKO Maria Sztwiertnia podziękowała dyrekcji i gronu pedagogicznemu za utrzymywanie tradycji spotkań przy tablicy ofiar nazistowskiej okupacji i zapoznała obecnych ze sylwetkami osób, których nazwiska widnieją na tablicy.

Maria Sztwiertnia

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.