BRNO / Członkowie Klubu „Polonus“ corocznie organizują spotkanie przed świętami wielkanocnymi, czyli popularne „jajeczko“. W tym roku spotkanie przypadło na czwartek 30 marca i zostało połączone z dodatkową imprezą – warsztatami kwiatowymi. 

  Temat warsztatów, które prowadził ulubiony przez Polonusów brneński florysta inż. Kouřil, był oczywisty – ozdoby wielkanocne. W ruch poszły więc zajączki, kurki, kwiatki, mchy i inne surowce naturalne, z których nie tylko panie, ale również panowie zaczęli tworzyć różne stroiki i ozdoby na wielkanocny stół czy wystrój w swoich domach.

  Wykonanie, jak zwykle, było bardzo udane, a w razie potrzeby pan florysta fachowo doradził czy nawet tu i tam coś poprawił. Po części warsztatowej odbyło się tradycyjne spotkanie przy stole suto zastawionym przeróżnymi smakołykami, wśród których królowały potrawy z jajek w różnych odsłonach. Spotkaniu  towarzyszyła miła atmosfera i przyjacielskie rozmowy, które są główną dewizą klubu.

  Dni Kultury Polskiej  w Brnie

  Oprócz tego spotkania członkowie Klubu Polonus udzielili się również w przygotowaniach do Dni Kultury Polskiej, które odbędą się w Bibliotece J. Mahena w Brnie w dniach 11.4. – 3.4.2023 roku. Kompletny program jest dostępny tutaj. W ramach tego programu zaprezentują się polscy muzycy, poeci, architekci i historycy, będzie można obejrzeć polskie filmy w Kinie Art, czy posmakować polskich potraw w restauracji Baroko.

  Wypada nadmienić, że w dniu 26.4.2023 wystąpią studenci brneńskiej polonistyki z programem przygotowanym z okazji 100. rocznicy urodzin laureatki nagrody Nobla, poetki Wisławy Szymborskiej, a w dniu następnym odbędzie się czytanie autorskie poetki Małgorzaty Lebdy z tłumaczeniami znanego nie tylko na Zaolziu Bogdana Trojaka.

  Wkładem Klubu Polonus jest możliwość obejrzenia już od czwartku 30 marca do 30 kwietnia w auli głównej biblioteki wystawy na temat ostatniego wyjazdu edukacyjnego Klubu Polonus, poświęconego Marii Konopnickiej oraz Bieszczadom. Wystawę przygotowała i opracowała wiceprezes Klubu Polonus Olga Grenarová. Celem wystawy jest, zgodnie z założeniami Klubu Polonus, zaznajomienie czeskich odbiorców z pięknymi zakątkami Polski i zachęcenie do ich odwiedzenia.

  Danuta Koné Król

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.