CZESKI CIESZYN / Wczoraj w Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie odbyło się spotkanie nauczycieli z Klubu Nauczycieli Emerytów Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej. Najważniejszym punktem programu było złożenie listów gratulacyjnych z okazji okrągłych urodzin na ręce członków. Listy podpisane przez konsul generalną Izabellę Wołłejko-Chwastowicz wręczała konsul Edyta Wodzyńska-Andreeva wraz z prezeską Klubu Nauczycieli Emerytów Martą Roszką.

  Wczoraj w Centrum Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie spotkali się emerytowani nauczyciele. Część oficjalną wiosennego spotkania poprowadził Tadeusz Szkucik. Najpierw prowadzący przywitał gości, między innymi konsul Edytę Wodzyńską-Andreewę, Tadeusza Grycza, przedstawiciela Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, Renatę Czader, przedstawicielkę Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie i wielu innych gości z Czech i Polski. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie nauczycieli.

  Uczennica trzeciej klasy Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie Dorota Cienciała zadeklamowała wiersz Wisławy Szymborskiej zatytułowany „W zatrzęsieniu”. Następnie nauczyciele i uczniowie Podstawowej Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety zagrali na skrzypcach pod kierownictwem dyrektorki Renaty Wdówki i przy akompaniamencie Renaty Heczki.

  Listy gratulacyjne dla jubilatów

  Najważniejszym punktem programu było złożenie listów gratulacyjnych z okazji okrągłych urodzin na ręce wybranych członków Klubu Nauczycieli Emerytów. Listy podpisane przez konsul generalną Izabellę Wołłejko-Chwastowicz wręczała konsul Edyta Wodzyńska-Andreeva wraz z prezeską Klubu Nauczycieli Emerytów Martą Roszką. Jubilaci otrzymali również drobne upominki.

  Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin listy gratulacyjne otrzymały Helena Curzydło i Stefania Piszczek. Z okazji osiemdziesiątych piątych: Marta Molinek, Danuta Ondruch, Irena Małysz, Aleksandra Miczek, Olga Kiedroń, Zuzanna Szostok, Halina Pawera i Henryka Matula. Z okazji osiemdziesiątych: Władysław Wałach, Urszula Mendrek, Irena Duda, Anna Martynek, Wanda Kufa, Maria Sładeczek, Maria Nežerka, Leonia Rusz i Łucja Kocur.

  Uhonorowano innych zasłużonych członków Klubu, którzy obchodzili jubileusze w czasie ograniczeń wynikających z pandemii. A mianowicie: Martę Mattes, Martę Peszat, Wandę Zahradnik, Halinę Niedobę, Gustawa Walka i Olgę Orszulik.

  – W tym ostatnim okresie nie można się było spotykać. Po dłuższej przerwie kowidowej mieliśmy spotkanie jesienne w zeszłym roku i teraz spotykamy się na wiosnę. Postanowiliśmy przy okazji tego spotkania złożyć osobom, które odchodzą jubileusze 80., 85. i 90. urodzin, oficjalne życzenia. Zaprosiliśmy do tego konsulat generalny w Ostrawie, żeby pomógł nam nagrodzić jubilatów dyplomem i drobnymi upominkami – powiedział naszej redakcji Tadeusz Szkucik.

  „Jestem pełna podziwu dla pracy każdego nauczyciela”

  – Jestem pełna podziwu dla pracy każdego nauczyciela. Chciałabym państwu pogratulować, podziękować w imieniu wszystkich uczniów, a jednocześnie – będąc w tym miejscu wśród was – wspominam moich nauczycieli i dziękuję zaocznie również i im. To były osoby, które razem z moimi rodzicami ukształtowały ze mnie człowieka takiego, jakim jestem. A ja staram się być przede wszystkim człowiekiem, a nie tylko urzędnikiem państwowym. Przed spotkaniem z wami byłam u pani pedagog Krystyny Cienciały. Pani Krysia skończyła niedawno 97 lat. Przekazuję wszystkim państwu pozdrowienia od niej. Jeszcze raz wszystkim dziękuję – powiedziała konsul Edyta Wodzyńska-Andreewa.

  „Wy jesteś tą „super grupą”, którą trzeba podziwiać, obserwować i słuchać”

  – Dziękuję za waszą działalność. Za to, że jesteście, że się spotykacie, że działacie. Zauważyliście, że w ostatnich wyborach doszło do radykalnej zmiany w obsadzie zarządu Towarzystwa Nauczycieli Polskich. Osobiście staram się o to, aby wasza sekcja nadal była częścią Towarzystwa Nauczycieli Polskich. Wy nie jesteście jakąś specjalną grupą. Wy jesteś tą „super grupą”, którą trzeba podziwiać, obserwować i której trzeba słuchać. Z historii społeczeństw wiemy, że ci najbardziej doświadczeni, ci najstarsi w każdym rodzie, byli najbardziej słuchani i cenieni. Żyjemy w czasach, gdzie zwłaszcza w szkołach, to jakoś zanika. Widzimy to na każdym kroku – powiedział Tadeusz Grycz, przedstawiciel Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.