CIESZYN / W Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie dokonano dzisiaj uroczystego podpisania umowy między firmą Strojírny a stavby Třinec, a.s. a szkołą. Umowa dotyczy utworzenia klasy patronackiej w zawodzie elektryk.

  Bożena Cholewa, dyrektor ZST podkreśliła, że podpisanie umowy jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla całej społeczności szkolnej. Stwierdziła też, że o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, nie trzeba chyba mówić.

  Przyznała, że dla niej, jako dyrektorki szkoły, niezwykle ważna jest współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: uczelniami i zakładami pracy, w których uczniowie mogą w praktyce zdobywać doświadczenie zawodowe. — Współpracujemy z prawie trzydziestoma zakładami różnych branż na terenie województwa śląskiego. A współpracą ze Strojírny a stavby Třinec podejmujemy się czegoś zupełnie nowego. Klasa patronacka to połączenie wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy — mówiła o utworzeniu klasy patronackiej w zawodzie elektryk.

  Marian Czyž, prezes zarządu firmy Strojírny a stavby Třinec krótko przedstawił zebranym na sali uczniom, nauczycielom i gościom firmę, którą reprezentuje. Wyjaśnił, że firma ta jest spółką-córką Huty Trzynieckiej – Moravia Steel. — Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy naszą firmą a tą szkołą będzie się rozwijać — podsumował.

  W uroczystym podpisaniu umowy oprócz dyrekcji firmy Strojírny a stavby Třinec oraz Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie udział wzięła Izabella Wołłejko-Chwastowicz – Konsul Generalna RP w Ostrawie, przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego, burmistrzynie Cieszyna i Trzyńca i wielu innych znamienitych gości.

  (indi)

   Komentarze



   CZYTAJ RÓWNIEŻ



   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.