CZESKI CIESZYN / W Centrum Polskim w Czeskim Cieszynie odbyło się w środę 8 marca coroczne zebranie członkowskie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. Głównym celem Stowarzyszenia, które liczy obecnie 51 członków, jest popularyzacja czytelnictwa w języku polskim i promocja polskiej książki, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież.

Sprawozdanie z działalności w 2022 roku, wydarzenia i projekty podsumowała wiceprezes SPPK Helena Legowicz. Omówiła też akcje, które przygotowuje Stowarzyszenie w roku bieżącym. Najważniejszymi są „Z książką na walizkach” i „Tu się czyta”.

Z książką na walizkach

Podczas ubiegłorocznej akcji „Z książką na walizkach” odbyło się 36 spotkań pisarzy polskich z uczniami polskich szkół podstawowych na Zaolziu, wzięło w nich udział 1350 dzieci. Towarzyszył jej konkurs czytelniczy.

W ramach akcji miała miejsce Biesiada Literacka bibliotekarzy, nauczycieli i autorów książek dla dzieci i młodzieży, którymi w ubiegłym roku byli: Dominika Gałka, Katarzyna Majgier, Zuzanna Orlińska, Paulina Płatkowska, Joanna Wachowiak, Paweł Wakuła.

Tu się czyta

„Tu się czyta” to konkurs na najlepszą recenzję książki, skierowany do młodzieży szkół średnich, a organizowany przez SPPK we współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Odbył się po raz czwarty, towarzyszyły mu spotkania motywacyjne, warsztaty kreatywnego pisania i spotkanie autorskie.

Zwycięski esej Doroty Baszczyńskiej, uczennicy Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, ukazał się na łamach naszego miesięcznika. Zwrot objął patronat medialny nad akcją „Tu się czyta”.

Literatura współczesna

Kolejny projekt „Polska literatura współczesna dla odbiorcy na Zaolziu” obejmował spotkania autorskie w Karwinie, Czeskim Cieszynie i Trzyńcu. Bohaterami byli polscy pisarze, autorzy książek dla dorosłych czytelników: Ałbena Grabowska, Przemysław Borkowski i Anna Cieplak. Czytelnicy mogli też zagłosować na najlepszy polski kryminał.

W ramach projektu „Polska półka” zakupione zostały 184 książki dla pierwszoklasistów, wręczane są dzieciom podczas zapisów do biblioteki.

Działalność wydawnicza

Prosto z drukarni trafiła do obradujących członków SPPK nowa książka nieżyjącego już zaolziańskiego artysty, pisarza, plastyka, muzyka, Bronisława Liberdy. „Notatki. O życiu. Zaolziu. Sztuce i przemijaniu” zawierają zapiski Bronisława Liberdy z lat 1984-2015.

Wydana przez SPPK publikacja ukazała się pod redakcją Renaty Putzlacher. Opracowanie graficzne jest dziełem Mariana Siedlaczka.

Biblioteki zaolziańskie i szkoły, jak poinformowała Helena Legowicz, mogą odebrać po jednym darmowym egzemplarzu „Notatek” w siedzibie Stowarzyszenia w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzelniczej 28. Kupić można będzie książkę w księgarni państwa Wirthów.

Na zebraniu omawiano też możliwości promocji innych książek autorów zaolziańskich, które ukazały się w innych wydawnictwach. Niebawem ujrzy światło dzienne nowa książka członkini SPPK Danuty Chlup „Podróż w niechciane”.

Zmiany w statucie i wybór władz

W programie obrad znalazł się też punkt dotyczący uchwalenia niewielkich zmian w statucie Stowarzyszenia. Przede wszystkim chodzi o podkreślenie faktu, że SPPK prowadzi swoją działalność głównie na rzecz dzieci i młodzieży.

Wybrano Zarząd SPPK na kolejne cztery lata. W jego skład weszli: Anna Pomykacz – prezes, Helena Legowicz – wiceprezes, Ewa Sikora – skarbnik oraz Zenon Wirth i Marcela Wierzgoń. W Komisji Kontrolnej pracować będą: Dana Wirthowa, Alexandra Zdražilová i Joanna Schönwald.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.