W Toruniu 19 lutego 2023 w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego zorganizowano Galę Nauki Polskiej. Minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek wręczył nagrody wybitnym polskim naukowcom w pięciu kategoriach.

  Święto świata nauki i szkolnictwa wyższego

  19 lutego, w dzień urodzin jednego z najwybitniejszych polskich naukowców – Mikołaja Kopernika, obchodzimy od 2020 roku święto państwowe Dzień Nauki Polskiej. Święto to jest poświęcone  upamiętnieniu dokonań polskich naukowców i ich dążeń do poznania prawdy. Celem nie jest tylko przypominanie sobie wybitnych zasług i niezwykłych osiągnięć polskich uczonych. Dzień ten ma stanowić również inspirację do pójścia w ślady polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

  Współcześni polscy naukowcy i ich zespoły również są zaangażowani w prowadzenie istotnych badań o doniosłym znaczeniu dla całej Ludzkości, osiągając przy tym znaczne sukcesy. Dlatego też z okazji Dnia Nauki Polskiej na uroczystej Gali ogłaszane są nazwiska laureatów nagród Ministra Edukacji i Nauki dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

  Gala Nauki Polskiej

  W Roku Mikołaja Kopernika Galę Nauki Polskiej zorganizowano w ramach Pierwszego Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który odbył się w dniach 19-21 lutego 2023 w Toruniu. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w sumie przyznał 66 nagród. Nazwiska laureatów ogłoszono w pierwszym dniu Kongresu.

  Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymało łącznie 6 osób. Nagroda w tej kategorii jest przyznawana między innymi za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki.

  Przyznano 29 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych. Przyznano je między innymi za prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w wyniku których zostały opracowane lub ulepszone nowe produkty, procesy lub usługi oraz za autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych.

  Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej otrzymało 6 osób, które zostały wyróżnione między innymi za aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi gospodarczemu albo społecznemu regionu lub kraju oraz autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

  Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. W tej kategorii przyznano 11 nagród indywidualnych i zespołowych, które otrzymały 43 osoby. Nagrodzeni wykazali się osiągnięciami w zakresie praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej. Przyczynili się do komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. Mają na swoim koncie wdrożenia oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

  Nagrody za całokształt dorobku naukowego otrzymało 14 osób. To niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

  Więcej informacji i lista nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa edukacji i nauki RP.

  Źródło: MEN, PAP

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.