OSTRAWA / 30 listopada 2022 roku w konsulacie w Ostrawie odbyło się po raz pierwszy spotkanie konsul generalnej Izabelli Wołłejko-Chwastowicz z przedstawicielami Zarządu Głównego i prezesami kół Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej.

  Na początku spotkania prezes Zarządu Głównego Marek Bystroń przybliżył historię samej organizacji – od czasów monarchii habsburskiej przez jej rozwiązanie w czasach powojennych aż po reaktywację w 1990 roku. Następnie poinformował o aktualnym stanie organizacji. Macierz Szkolna działa we wszystkich dwudziestu trzech polskich szkołach podstawowych oraz jednym gimnazjum na Zaolziu. Przy niektórych szkołach działają również samodzielne koła macierzy w przedszkolach.

  Marek Bystroń wyjaśnił, że zadaniem Zarządu Głównego Macierzy jest nie tylko zbieranie składek członkowskich, ale skupianie wszystkich lokalnych kół oraz zajmowanie się organizacją wielkich imprez. Z nich należy wymienić turniej w piłce nożnej dla uczniów polskich szkół, turniej siatkówki dla działaczy, rodziców i sympatyków.

  Wspieranie wielu wydarzeń i imprez

  Zarząd Główny wspiera również organizacyjnie festiwal piosenki dziecięcej. Organizuje konkurs recytatorski dla przedszkoli. W tym roku po raz pierwszy przejął organizację biegów narciarskich i Zjazdu Gwiaździsty. Następną nowością są teatrzyki dla najmłodszych dzieci, które organizowane są w osiemnastu polskich przedszkolach.

  Zarząd Główny razem z Centrum Polskim Kongresu Polaków organizuje szkolenia dla prezesów i kasjerów poszczególnych placówek, dotyczące księgowości i pisania wniosków o dotacje. Jednym z największych osiągnięć Zarządu jest wprowadzenie w życie projektu „Bon pierwszaka”. Stało się głownie dzięki wysiłkom prezesa Tadeusza Smugały.

  Siedem lat temu Macierz rozpoczynała projekt ze skromnym plecakiem, a dziś rozlicza w Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” stypendia edukacyjne w wysokości 120 tys. zł i przygotowuje dla pierwszoklasistów 266 kompletnych wyprawek szkolnych.

  Zjazd Gwiaździsty odbędzie się 4 marca 2023 roku

  Bystroń przybliżył również plan działalności na przyszłość. Macierz pragnie kontynuować współpracę z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” w sprawie „Bonu pierwszaka”. Będzie organizować turnieje sportowe oraz Zjazd Gwiaździsty, który planowany jest na 4 marca 2023, znów na Złotym Groniu w Istebnej.

  Po sprawozdaniu prezesa pani konsul podkreśliła ważność posiadania legitymacji uczniowskich oraz Karty Polaka. Następnie zachęciła wszystkich zebranych rodziców do wyjazdów do niedalekiego polskiego pogranicza, odwiedzania muzeów, teatrów, w celu polepszenia wizerunku Polski. Aby ojczyzna nie kojarzyła się wyłącznie z tanimi zakupami.

  Szkolenia w Centrum Pedagogicznym

  Obecna na spotkaniu dyrektor Polskiego Centrum Pedagogicznego Marta Kmeť poinformowała obecnych o przygotowywanych szkoleniach, m.in. prowadzonych przez przewodniczącego Mensy, Tomáša Blumensteina i lektora, psychologa i nauczyciela Roberta Čapka. Szkolenia te będą skierowane nie tylko dla nauczycieli, ale również dla rodziców.

  W następnej części spotkania każdy z prezesów zreferował, jak wygląda praca Macierzy w poszczególnych placówkach. Były poruszone takie tematy, jak ważność posiadana własnego REGONU (IČO) w oddziałach stowarzyszeń czy tworzenie bazy danych dokumentów wzorcowych. Podzielono się również doświadczeniami.

  Na koniec uczestnicy spotkania życzyli sobie wzajemnie spokojnych świąt Bożego Narodzenia i motywacji do dalszej pracy społecznej.

  Marek Bystroń

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.