KRAKÓW / W sobotę (5 listopada 2022) w Żydowskim Muzeum GALICJA w Krakowie odbyła się uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla. Wyróżnienie otrzymała również Marta Bocek, poetka i polonistka pochodząca z Czeskiego Cieszyna.

  Konkurs skierowany był do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości Georga Trakla, który jest jednym z najsłynniejszych przedstawicieli austriackiego ekspresjonizmu. Jego wiersze w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku.

  Tematyka wierszy Georga Trakla skupiona jest wokół takich tematów jak sens istnienia, śmierć, zniszczenie, przemijanie. Jednak jest w niej także miejsce na nadzieję. Ważnym motywem jego poezji jest wybuch I wojny światowej.

  – Chociaż o tym konkursie słyszałam już od czasów studenckich, to brałam w nim udział pierwszy raz – zdradziła nam Marta Bocek.

  Wyróżnienie ma kilka znaczeń

  Jury w składzie Marcin Baran, Wojciech Bonowicz, Dorota Kozicka przyznało trzecią nagrodę Tomaszowi Wojwodzie oraz trzy równorzędne wyróżnienia Marcie Bocek, Martynie Ćwiąkale i Annie Wojno.

  – Cieszę się z tego wyróżnienia. Zdobycie krakowskiej nagrody wiele dla mnie znaczy. Kraków to miasto bliskie mojemu sercu. Tutaj studiowałam i wiele mu zawdzięczam, również, jeśli chodzi o ścieżkę artystyczną. Myślę też, że dla każdego twórcy jest ważne, żeby ktoś potwierdził, że to, co robi, ma jakiś poziom i sens. Wiadomo, że taki konkurs w pewnym stopniu spełnia to zadanie.

  Jestem bardzo wdzięczna i zaskoczona. Traktuję to również w pewnym sensie jako nagrodę dla całego naszego środowiska, bo przecież pochodzę z Zaolzia i w moich wierszach to było zarysowane – zaznaczyła Marta Bocek.

  Marta Bocek

  Do konkursu wpłynęła rekordowa liczba wierszy

  Do konkursu w tym roku wpłynęła rekordowa liczba 323 zestawów wierszy. Nadesłane prace miały nawiązywać do klimatu twórczości Georga Trakla. Każdy z uczestników miał nadesłać trzy niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach utwory. Marta Bocek wysłała do konkursu wiersze: Praga. Spotkanie, Rzeki. Spis kochanek, Raj.

  – Jeden z wierszy, był nawiązaniem do patrona konkursu, czyli Georga Trakla. Kolejnym moim ulubionym poetą jest też Rainer Maria Rilke, niemieckojęzyczny Austriak, który urodził się i żył w Pradze. Połączyłam go z Traklem. Nie wiem, czy w rzeczywistości się spotkali, jednak połączyłam ich w przestrzeni poetyckiej.

  Kolejny wiersz, który napisałam, dotyczył rzek. Opisuję w nim też Olzę, najważniejszą rzekę spośród wszystkich rzek, które wspominam, które dotychczas widziałam. Myślę, że ta nagroda jest też w pewnym stopniu nobilitacją. Przypomnieniem Zaolzia w wielkim centrum życia literackiego, jakim jest Kraków – mówiła Marta Bocek.

  Gala finałowa konkursu odbyła się w Żydowskim Muzeum Galicja

  Pozytywne wrażenia z gali finałowej

  Laureaci otrzymali nagrody i przeczytali swoje utwory. Później Janusz Mika przeczytał wiersze George Trakla w języku polskim i niemieckim. Publiczność mogła również wysłuchać koncertu żeńskiego zespołu wokalnego Swada.

  – Mam bardzo pozytywne wrażenia z gali finałowej konkursu. To był właściwie pierwszy tej rangi konkurs, bardzo mi się podobało – wspomniała Marta Bocek.

  Zespół wokalny Swada

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.