HAWIERZÓW / Mieszkańcy Hawierzowa mogą zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Na rok 2023 przeznaczono pięć milionów koron z budżetu miasta.

  W tym roku okres składania wniosków został przedłużony. Mieszkańcy mogą je składać od 14 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Są przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta.

  Składanie wniosków, rozpatrzenie ich, głosowanie i realizacja

  Wnioski mogą składać obywatele, którzy ukończyli piętnaście lat i mieszkają w tej części miasta, której dotyczy proponowany projekt. Po rozpatrzeniu wniosków wybrane propozycje zostaną przekazane przewodniczącym komisji obywatelskich poszczególnych dzielnic Hawierzowa. Komisje zdecydują, które trzy projekty zostaną poddane pod głosowanie publiczne. Tym razem głosowanie odbędzie się w maju 2023 roku.

  Następnie miasto zrealizuje zwycięskie projekty, po jednym w każdej z ośmiu dzielnic. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt finansowy zwycięskiego projektu będzie mniejszy niż kwota przyznana gminie, będzie można realizować kolejny projekt. O ile saldo środków pieniężnych będzie wystarczające.

  Więcej informacji dotyczących zgłaszania projektów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć tutaj.

  Budżet obywatelski w Hawierzowie realizowany jest od 2019 roku

  Budżet obywatelski to sposób zarządzania środkami publicznymi, który pozwala mieszkańcom miasta wpływać na wykorzystanie tych środków. W Hawierzowie po raz pierwszy uchwalono regulamin korzystania z budżetu obywatelskiego w grudniu 2018 roku. W 2019 roku po raz pierwszy mieszkańcy mogli zadecydować o tym, na jakie działania miasto przeznaczy pięć milionów koron. Na potrzeby zgłaszania wniosków miasto podzielone jest na dzielnice. Kwota przydzielana jest dzielnicom w zależności od liczby mieszkańców.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.