CZESKI CIESZYN / Zaczął się rok szkolny, a w raz z nim różne pozaszkolne zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań. Jednym z nich jest zespół dziecięcy ZG PZKO Rytmika prowadzony przez Renatę Milerską.

Czy dzieci uczęszczające na zajęcia z panią są później narybkiem do Zespołu Pieśni i Tańca Olza? Czy niekoniecznie?

Raczej powiedziałabym, że do jakiegokolwiek zespołu. Zwłaszcza że nie tylko dzieci z Cieszyna chodzą na zajęcia Rytmiki. Bardzo się cieszę, jeśli dzieci, które nauczą się podstaw u mnie, wykorzystują je później w jakimkolwiek innym młodzieżowym zespole. I im więcej moich absolwentów tańczy w dorosłym zespole, tym lepiej. Niekoniecznie musi to być „Olza”, ale oczywiście cieszę się, kiedy dzieci z Rytmiki dołączą do „Olzy”.

A czego dzieci się uczą? Co właściwie dzieciakom może dać nauka tańca?

Myślę, że same profity. Na próbach tańczymy tańce z naszego regionu czy z innych regionów, szczególnie polskich. Uczymy się też podstaw tańca klasycznego czy towarzyskiego. Robimy różne ćwiczenia kształtujące postawę. Taniec ogólnie jest jednym z lepszych rodzajów ruchu, bo uczy ruchu skoordynowanego, płynnego, ładnego. A właściwie każdy ładny ruch jest też ruchem zdrowym. Myślę, że taniec to jeden z lepszych sposobów, jak dzieciom pomagać w ogólnym rozwoju fizycznym, trzymaniu prosto ciała czy wzmacnianiu mięśni.

A więc tego typu zajęcia są nie tylko dla tych dzieci, które rokują na przyszłość jako tancerze w zespołach, ale dla wszystkich dzieci, które nie wiążą swojej przyszłości z tańcem?

Jak najbardziej. Myślę, że na pewno nasze zajęcia są przydatne dla wszystkich dzieci. To nie jest żaden sport wyczynowy, nie jest to też szlifowanie techniki tylko w jednej dziedzinie. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, których najbardziej dzieciom brakuje w dzisiejszych czasach.

No tak, wiele się mówi o tym, że współczesne dzieci mają za mało ruchu. Tymczasem w Rytmice zajęcia są dla dzieci nawet przedszkolnych?

Tak. W najmłodszej grupie wiekowej są cztero- i pięciolatki. W najstarszej grupie są piętnastolatki.

Czyli od przedszkola do końca podstawówkiA jak często są zajęcia?

Dla młodszych dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. O szesnastej zaczyna grupa najmłodsza. I co pięćdziesiąt minut zaczyna zajęcia kolejna, starsza grupa wiekowa. Dwie najstarsze grupy mają podwójne zajęcia – jedna w poniedziałki, druga w czwartki. Starsi potrafią dłużej się skoncentrować i takie podwójne zajęcia są bardziej efektywne.

Jest początek października. Zamknęliście już rekrutację na ten rok szkolny?

Nie, można jeszcze do nas dołączyć. Próby odbywają się w sali PZKO na Bożka w Czeskim Cieszynie. Zapraszamy!

(indi)

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.