KARWINA, OSTRAWA / Planowany tramwaj łączący Ostrawę i Karwinę mógłby w optymalnych warunkach zostać uruchomiony za dziesięć lat. Przy obecnych cenach budowlanych jego cena budowy mogłaby wynosić około 7 miliard koron.

  Rozważania o powrocie komunikacji tramwajowej w Karwinie pojawiły się przed wyborami regionalnymi w 2016 roku, była ona jednym z głównych remisów ODS. Ostatni raz o tramwaju między Karwiną, Hawierzowem i Ostrawą głośno mówiło się w 2019 roku, ale nawet wtedy przygotowania podobno nie zamarły. Urząd wojewódzki przygotował na przykład model transportowy, który określił projekt jako realistyczny i rozsądny pod względem ekonomicznym.

  Pozytywny wpływ nie tylko na środowisko

  Województwo oczekuje, że linia tramwajowa poprawi dostępność komunikacyjną, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko w regionie, a także zwiększy atrakcyjność dla społeczeństwa i inwestorów.

  Zamiar województwa powinien zostać potwierdzony przez zainteresowane gminy, które zawrą z nim memorandum o współpracy w zakresie przygotowania linii, jej utworzenia i późniejszej eksploatacji. W ubiegłym tygodniu tekst memorandum został zatwierdzony przez przedstawicieli województwa morawsko-śląskiego i radnych Ostrawy.

  Wymagająca budowa

  Będzie to niezwykle wymagająca budowa, linia ma mieć ponad 26 kilometrów długości.  Według pierwotnych planów linia miała przebiegać przez Hawierzów, ale obecnie Urząd Wojewódzki jako inwestor w pierwszej kolejności skupia się na trasę z Karwiny do Ostrawy.

  Linia tramwajowa miałaby prowadzić z Ostrawy Hranečníku przez Herzmanice, Stary Dwór, Orłową Miasto do Karwiny. Uwzględnia również możliwość podłączenia kolejnego tramwaju w Orłowej. Nowa linia ma służyć także jako komunikacja miejska przede wszystkim w Ostrawie i Karwinie.

  Tramwaje kiedyś kursowały tu 58 lat

  Tramwaje kursowały między Ostrawą a Karwiną już 100 lat temu, konkretnie w latach 1909 i 1967, w czasach intensywnego wydobywania węgla. Do linii podłączono najważniejsze przedsiębiorstwa górnicze oraz przyległe miasta i wsie, takie jak Orłowa, Rychwałd, Dąbrowa i Bogumin.

  Tramwaje kursowały pełne, zwłaszcza w powojennych latach 50., aż do lat 60., kiedy to zainteresowanie nimi zaczęło słabnąć i stopniowo je wycofywano. Konserwacja linii stawała się coraz trudniejsza, ponieważ tory zaczęły się zapadać.

   (źródło: czeskie media)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.