CZESKI CIESZYN / Pierwszy wrześniowy wykład Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej poświęcony będzie historii muzycznej „Mazurka Dąbrowskiego” – hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Wygłosi go Prof. Dr hab. Tadeusz Trzaskalik. Wykład odbędzie się w środę 7.09.2022 r. o godz. 17.00 w Sali Domu PZKO przy ul. Bożka 16 w Czeskim Cieszynie.

  Józefa Wybickiego, twórcę słów Mazurka Dąbrowskiego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił patronem roku 2022. Jednocześnie 29 września 2022 roku przypada 275 rocznica jego urodzin. Ponadto w lipcu tego roku minęła 225 rocznica pierwszego wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Okazje te skłaniają do przypomnienia historii Mazurka Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki utwór ten wywarł na muzykę polską i światową.

  W ramach wykładu przedstawione zostaną zarówno czasy, w których żył i działał Wybicki, jak również dalsza historia polskiego hymnu narodowego.

  Wykład ilustrowany będzie utworami fortepianowymi z początku XIX wieku w wykonaniu prelegenta, jak również fotografiami eksponatów, udostępnionych przez Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i innymi materiałami historycznymi.

  O prelegencie

  Prof. Dr hab. Tadeusz Trzaskalik ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 1975 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W swej macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora ds. współpracy
  z zagranicą, był kierownikiem uczelnianego studium doktoranckiego oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych. Obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

  Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i prac dydaktycznych, kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, redaktor naczelny czasopisma „Multiple Criteria Decision Making”, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism
  naukowych.

  Ponadto ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Tadeusza Myrdacza. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla.

  Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. W swoim dorobku muzycznym ma siedem płyt, nagranych w studiu Polskiego Radia Katowice. W latach 2012 – 2019 prowadził cykliczne koncerty w Domu Kultury Katowice-Zawodzie.

  Jest autorem cyklu wykładów dla studentów „Między ekonomią, matematyką a muzyką”, realizowanego obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

  (indi, mat. pras)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.