W wtorek 5 lipca 2022 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyli nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Główne nagrody za swoje projekty – i tym samym tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymały Politechnika Poznańska i Nanoseen sp. z o.o.

  Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyłonienie i wypromowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko na rynku krajowym, ale również światowym. Przedsięwzięcie organizują wspólnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR).

  W 24-letniej historii konkursu zgłoszono ponad 1400 innowacyjnych projektów z różnych branż gospodarki, m.in. medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej i elektrotechnicznej, chemicznej, automatyki przemysłowej. Nagrody otrzymało dotychczas 61 projektów i 153 wyróżniono.

  24. edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

  5 lipca 2022 roku, już po raz 24. wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Projekty zgłoszone do rywalizacji ocenione zostały przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę Konkursu.

  W tym roku do konkursu zgłoszono 163 innowacyjne projekty, opracowane przez polskie firmy i naukowców. Zwycięzcy konkursu Polski Produkt Przyszłości to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii z globalnym potencjałem. Uczestnicy, jak co roku, konkurowali o nagrody w trzech kategoriach: Produkt przyszłości przedsiębiorcy, Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

  Każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie za sobą ryzyko, ale i obietnicę technologii, produktu lub usługi przynoszących korzyści całemu społeczeństwu. Polscy innowatorzy po raz kolejny udowodnili, że nie brak im świetnych pomysłów i determinacji do wcielania ich w życie – mówił podczas uroczystej gali dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor NCBR.

  Produkt przyszłości przedsiębiorcy

  W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy zł otrzymali twórcy projektu Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do oczyszczania i odsalania wody – nanomembrany NanoseenX opracowanego przez Nanoseen Sp. z o.o.

  Wyróżnienia w wysokości 25 tysięcy zł w tej kategorii otrzymały projekty:

  • bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe opracowane przez Nanoxo sp. z o.o;
  • PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem. Pierwszy na świecie komercyjny, kompletny system płatniczy, opierający się na akceptacji płatności poprzez identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy opracowany przez PayEye sp. z o.o.;
  • tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji opracowany przez Noctiuluca S.A.;
  • unikalny zespół samojezdnych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym, przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych opracowany przez Mine Master sp. z o.o.

  Wspólne projekty firm i uczelni

  W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” nie przyznano nagrody głównej.

  W tej kategorii przyznano natomiast trzy wyróżnienia dla produktów:

  • innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych opracowana przez ADJ Nanotechnology sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską;
  • SkinSENS – nowa technologia w walce z alergiami opracowana przez Milton Essex SA i Wojskową Akademię Techniczną;
  • ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DCU-HM do zabezpieczania pociągów zespolonych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrowozów eksploatowanych w systemach DC1 (3 KV) oraz DC2 (1,5 KV) trakcji kolejowej zasilanej prądem stałym opracowane przez Politechnikę Łódzką Katedrę Aparatów Elektrycznych i Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z.o.o.

  Nowoczesne rozwiązania nauki

  W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobyła Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych.

  Dodatkowo wyróżnienia w tej kategorii zdobyły projekty:

  • technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
  • INZNAK – inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów opracowane przez Politechnikę Gdańską;
  • powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii;
  • Zrobotyzowany System Tynkarski opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

  Nagrody specjalne

  Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz Nagroda Specjalna Ministra rozwoju i technologii trafiła do APA sp. z o.o. za Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii pozwalającą uzyskać kompleksową informację na temat ilości oraz jakości zużywanej energii elektrycznej.

  Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała inPROBE – światłowodowa mikrosonda firmy SDS Optic S.A., która może być wykorzystywana w diagnostyce wielu typów nowotworów, a także różnych chorób zakaźnych.

  Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji przypadła projektowi NanoseenX –innowacyjnym nanomembranom do oczyszczania i odsalania wody opracowanym przez Nanoseen sp. z o.o. 

  Nagrodę PARP i NCBR, przyznano projektowi CarnaLife Holo – technologii trójwymiarowej wizualizacji danych, wspierającej lekarzy, wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne.

  Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłości można pobrać tutaj.

  Na uroczystości wręczenia nagród Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Wojciech Murdzek, który m.in. powiedział: „Wyróżnione projekty pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu i są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału przedsiębiorczości, które łącząc siły są w stanie, z sukcesem, podbijać rynki światowe.”

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – państwowa osoba prawna podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

  Celem działania PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

  Podstawowe informacje o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawiera następujący film promujący Agencję:

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki.

  Głównym zadaniem Centrum jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.