E-mail: magda@zwrot.cz

  WARSZAWA / Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski, która została wydana w roku 2021. Publikacje można zgłaszać do 31 sierpnia 2022 roku.

  Celem konkursu jest rozbudzenie w środowisku naukowo-badawczym zainteresowania historią Polski, a także integrowanie środowiska zagranicznych historyków, publicystów i dziennikarzy, zajmujących się dziejami Polski. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, których liczba autorów nie przekracza trzech.

  Nagroda pieniężna

  Dla zwycięzcy konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. euro. Dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji przewidziano 20 tys. złotych.

  W przypadku zwycięstwa publikacji przygotowanej przez więcej niż jednego autora, nagroda dzielona jest na równe części pomiędzy współautorów.

  Autorzy publikacji, którym przyznano drugie i trzecie miejsce w konkursie, otrzymują wyróżnienia.

  Jakie publikacje będą rozpatrywane

  Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć dziejów Polski i narodu polskiego.

  Rozpatrywane będą publikacje wydane wyłącznie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim, hiszpańskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, białoruskim lub litewskim, z wyłączeniem prac tłumaczonych z języka polskiego. W przypadku pozostałych języków obcych dołącza się tłumaczenie całości publikacji na język angielski lub polski.

  Zasady zgłaszania

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.

  Publikacje należy przesyłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

  Prace można również złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

  Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

  Wyniki i wręczenie nagród

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

  Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

  Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Laureat konkursu zostanie zaproszony na uroczyste wręczenie nagrody.

  Regulamin konkursu znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Tagi: ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Arnold Schwarzenegger odwiedził Oświęcim. „Nikt nie zasługuje na to, by być ofiarą dyskryminacji i nienawiści”
   wrzesień282022

   Arnold Schwarzenegger odwiedził Oświęcim. „Nikt nie zasługuje na to, by być ofiarą dyskryminacji i nienawiści”

   W Zamarskach odsłonięto kolejną gwiazdę. Tym razem nosi ona nazwisko zaolziańskiego folklorysty [zdjęcia]
   wrzesień282022

   W Zamarskach odsłonięto kolejną gwiazdę. Tym razem nosi ona nazwisko zaolziańskiego folklorysty [zdjęcia]

   XXVIII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji. Konkretne tematy i chęć współpracy
   wrzesień282022

   XXVIII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji. Konkretne tematy i chęć współpracy

   XXIX Święto Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI. Odznaka Honorowa dla chóru Lira!
   wrzesień282022

   XXIX Święto Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI. Odznaka Honorowa dla chóru Lira!

   Koncert galowy „Młodzi-Polscy”. Zainaugurowano uroczystości sprowadzenia szczątków doczesnych prezydentów RP na uchodźstwie
   wrzesień272022

   Koncert galowy „Młodzi-Polscy”. Zainaugurowano uroczystości sprowadzenia szczątków doczesnych prezydentów RP na uchodźstwie

   Ogłoszenie wydawcy
   wrzesień272022

   Ogłoszenie wydawcy

   „Lech z Czechem na wojnie” czytanie performatywne w wykonaniu Teatru Mumerus z Krakowa
   wrzesień272022

   „Lech z Czechem na wojnie” czytanie performatywne w wykonaniu Teatru Mumerus z Krakowa

   Szkolne wieści. W Orłowej witano jesień i pasowano maluchy na przedszkolaka
   wrzesień272022

   Szkolne wieści. W Orłowej witano jesień i pasowano maluchy na przedszkolaka

   REKLAMA

   REKLAMA

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.