E-mail: magda@zwrot.cz

  WARSZAWA / Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski, która została wydana w roku 2021. Publikacje można zgłaszać do 31 sierpnia 2022 roku.

  Celem konkursu jest rozbudzenie w środowisku naukowo-badawczym zainteresowania historią Polski, a także integrowanie środowiska zagranicznych historyków, publicystów i dziennikarzy, zajmujących się dziejami Polski. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, których liczba autorów nie przekracza trzech.

  Nagroda pieniężna

  Dla zwycięzcy konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. euro. Dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji przewidziano 20 tys. złotych.

  W przypadku zwycięstwa publikacji przygotowanej przez więcej niż jednego autora, nagroda dzielona jest na równe części pomiędzy współautorów.

  Autorzy publikacji, którym przyznano drugie i trzecie miejsce w konkursie, otrzymują wyróżnienia.

  Jakie publikacje będą rozpatrywane

  Publikacje zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć dziejów Polski i narodu polskiego.

  Rozpatrywane będą publikacje wydane wyłącznie w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim, hiszpańskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, białoruskim lub litewskim, z wyłączeniem prac tłumaczonych z języka polskiego. W przypadku pozostałych języków obcych dołącza się tłumaczenie całości publikacji na język angielski lub polski.

  Zasady zgłaszania

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.

  Publikacje należy przesyłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

  Prace można również złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

  Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

  Wyniki i wręczenie nagród

  Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

  Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

  Do konkursu nie mogą być zgłaszane publikacje, których autorami bądź współautorami są etatowi pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Laureat konkursu zostanie zaproszony na uroczyste wręczenie nagrody.

  Regulamin konkursu znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Tagi: ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Ambasador Mateusz Gniazdowski odwiedził Zaolzie. W planach kolejna wizyta
   luty012023

   Ambasador Mateusz Gniazdowski odwiedził Zaolzie. W planach kolejna wizyta

   Ruszyły zapisy na 49. Zjazd Gwiaździsty. W tym roku odbędzie się w Istebnej
   luty012023

   Ruszyły zapisy na 49. Zjazd Gwiaździsty. W tym roku odbędzie się w Istebnej

   Cieszyńska krasa – suknia cieszyńska. Jak powstaje suknia cieszyńska?
   luty012023

   Cieszyńska krasa – suknia cieszyńska. Jak powstaje suknia cieszyńska?

   Zmarł Leonard Pietraszak. Zagrał m.in. w Czterdziestolatku, Vabanku
   luty012023

   Zmarł Leonard Pietraszak. Zagrał m.in. w Czterdziestolatku, Vabanku

   Wybierz się w piątek do zoo! Dla gości przygotowano dodatkowe atrakcje
   luty012023

   Wybierz się w piątek do zoo! Dla gości przygotowano dodatkowe atrakcje

   Spotkanie Noworoczne w Trzycieżu było okazją do podsumowań. Ubiegły rok pełen wydarzeń
   luty012023

   Spotkanie Noworoczne w Trzycieżu było okazją do podsumowań. Ubiegły rok pełen wydarzeń

   W Wędryni na przejeździe kolejowym przy hotelu Vitality będzie działać automatyczny system wykrywania wykroczeń. Mandat może wynieść nawet 5 000 koron
   styczeń312023

   W Wędryni na przejeździe kolejowym przy hotelu Vitality będzie działać automatyczny system wykrywania wykroczeń. Mandat może wynieść nawet 5 000 koron

   Joe Biden odwiedzi Polskę? M. Przydacz: wizyta prezydenta USA w Europie w najbliższym czasie byłaby dużym wydarzeniem
   styczeń312023

   Joe Biden odwiedzi Polskę? M. Przydacz: wizyta prezydenta USA w Europie w najbliższym czasie byłaby dużym wydarzeniem

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.