E-mail: magda@zwrot.cz

  WARSZAWA / Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ ogłosiła Konkurs Regrantingowy na realizację małych projektów, w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw“ w obszarze „Wydarzenia polonijne“. Pierwszy nabór wniosków będzie trwał do 31 maja 2022 roku.

  Przydział środków finansowych na realizację projektów przebiegać będzie w ramach trzech otwartych konkursów. Wyboru projektów dokona Komisja Konkursowa Fundacji. W jej skład wejdą członkowie Zarządu Fundacji oraz ekspert ds. regrantingu.

  Wybór projektów

  Przy ocenie wniosków członkowie Komisji uwzględnią m.in zakres tematyczny, cele, zasięg, liczbę odbiorców oraz zasadność kosztów uwzględnionych w kosztorysach. Komisja będzie kierowała się jednakowymi kryteriami oceny dla wszystkich ofert. Ocenie będą podlegały kryteria formalne oraz merytoryczne i finansowe.

  Wsparcie finansowe zostanie udzielone projektom dotyczącym organizacji wydarzeń polonijnych związanych z promocją kultury wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, a także aktywizacją środowisk polonijnych w kontekście budowania ich świadomości historycznej i wzmacniania ich więzi z krajem.

  Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

  O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje polonijne oraz grupy nieformalne w tym też grupy młodzieżowe działające w: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Serbii, Słowacji, Uzbekistanu i Węgier.

  Projekty powinny mieć zasięg lokalny. Regulamin jednak dopuszcza możliwość realizacji projektu w znacznej odległości od miejsca zamieszkania realizatora czy odbiorców projektu. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia dwóch grup lokalnych z różnych regionów realizujących wspólne działanie.

  Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 9 000 złotych. Nie ma minimalnej kwoty dofinansowania.

  Terminy składania wniosków

  • I nabór – do dnia 31.05.2022 r. na projekty realizowane w terminie 1.06-15.12.2022 r.
  • II nabór – do dnia 30.06.2022 r. na projekty realizowane w terminie 1.07-15.12.2022 r.
  • III nabór – do dnia 30.09.2022 r. na projekty realizowane w terminie 1.10-15.12.2022 r.

  Wnioski należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

  Wyniki I naboru  będą podane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” www.pol.org.pl, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

   Komentarze


   Czytaj również


   Pomysły nie tylko na wakacje: Ojcowski Park Narodowy w jesiennej aurze.
   październik292021

   Pomysły nie tylko na wakacje: Ojcowski Park Narodowy w jesiennej aurze.

   Sobota na Gorolskim Święcie w obiektywie Mariana Siedlaczka
   sierpień072022

   Sobota na Gorolskim Święcie w obiektywie Mariana Siedlaczka

   Niedziela na Gorolskim Święcie ONLINE. Zobacz, co dzieje się w Lasku Miejskim
   sierpień072022

   Niedziela na Gorolskim Święcie ONLINE. Zobacz, co dzieje się w Lasku Miejskim

   Niebo zapłakało nad ofiarami zbrodni w Żywocicach. Jan Józef Kasprzyk: „Te kamienie powinny przemówić do wszystkich przywódców wolnego świata”
   sierpień072022

   Niebo zapłakało nad ofiarami zbrodni w Żywocicach. Jan Józef Kasprzyk: „Te kamienie powinny przemówić do wszystkich przywódców wolnego świata”

   Gorolski Święto ONLINE. Dzisiaj zagra Bartnicky i Golec uOrkiestra
   sierpień062022

   Gorolski Święto ONLINE. Dzisiaj zagra Bartnicky i Golec uOrkiestra

   Piątek na Gorolskim Święcie. Do Lasku Miejskiego dotarły tłumy [zdjęcia]
   sierpień062022

   Piątek na Gorolskim Święcie. Do Lasku Miejskiego dotarły tłumy [zdjęcia]

   Kilkanaście osób zginęło w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Ponad trzydzieści zostało rannych
   sierpień062022

   Kilkanaście osób zginęło w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Ponad trzydzieści zostało rannych

   Studnię Trzech Braci czeka remont. O tym, jaki będzie jej kolor po remoncie i kto o tym zdecyduje, rozmawiamy z Anną Syrokosz, specjalistą ds. architektury miejskiej [Wywiad]
   sierpień062022

   Studnię Trzech Braci czeka remont. O tym, jaki będzie jej kolor po remoncie i kto o tym zdecyduje, rozmawiamy z Anną Syrokosz, specjalistą ds. architektury miejskiej [Wywiad]

   Gorolski Święto ONLINE. Zobaczcie, co dzieje się teraz w Lasku Miejskim
   sierpień052022

   Gorolski Święto ONLINE. Zobaczcie, co dzieje się teraz w Lasku Miejskim

   REKLAMA

   REKLAMA Stonavská pouť
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.