Kiedy na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku budowano most w Cieszynie-Boguszowicach, to od razu wybudowano również całą infrastrukturą służącą kontroli granicznej.

  Gdy Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska weszły do Unii Europejskiej i strefy Schengen, infrastruktura służąca kontrolowaniu podróżnych przestała być potrzebna. A teraz, gdy z powodu pandemicznych obostrzeń znów prowadzone są kontrole swobodnego przepływu ludności przez polsko-czeską granicę, powstało tam miejsce do prowadzania kontroli przez służby mundurowe.

  Historia przejścia granicznego Cieszyn Boguszowice-Kocobędz

  Przejście graniczne Cieszyn Boguszowice-Kocobędz otwarto w 1991 roku. Do końca 2007 r., kiedy to 21 grudnia przejście graniczne zlikwidowano, było ono największym drogowym przejściem granicznym pomiędzy Polską a Czechami zarówno pod względem infrastruktury, jak i liczby odprawianych pojazdów.

  Przez kolejne 13 lat przejeżdżając przez most, gdyby nie wjazdowe tablice informacyjne, można by nawet nie zauważyć, że przekracza się granicę państwową. Wszystko zmieniła pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się.

  Przywrócono kontrole graniczne, potrzeba więc do tego odpowiedniego miejsca

  Jak poinformował wczoraj Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach „został wydzielony plac o powierzchni 1106 m2, który został przeznaczony do prowadzenia działań kontrolnych przez służby mundurowe, zarówno w zakresie kontroli ruchu granicznego, jak również transportu drogowego”.

  Projekty zagospodarowania wydzielonego na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach terenu oraz organizacji ruchu drogowego zostały opracowane w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego tak, by zapewniały prowadzenie bezpiecznej i skutecznej kontroli przez służby mundurowe.

  – Zakres wykonanych robót budowlanych to: wygrodzenie placu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, oznakowanie poziome oraz pionowe, wybudowanie betonowego stanowiska kontrolnego przeznaczonego do ważenia pojazdów oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia terenu – wylicza Mieczysław Szczurek.

  I dodaje, że całość kosztowała ok. 181 tys. zł. Koszty pokrył Powiat Cieszyński ze środków własnych.

  (indi)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.