ZEBRZYDOWICE / Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, tegoroczna edycja Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” odbędzie się tylko online.

  W przeglądzie tym co roku brały udział również zespoły z Zaolzia i często wracały z nagrodami. W 2019 roku np. kapela „Zorómbek” składająca się z uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, a działająca w ramach Polskiego Towarzystwa Artystycznego „Ars Musica”, zajęła I miejsce ex aequo z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym „Nadolzianie” z Kaczyc. Natomiast „Rozmarynek” z Jabłonkowa okazał się najlepszy w kategorii   dziecięcych zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, a w kategorii tanecznych zespołów dziecięcych II miejsce zajęła bystrzycka „Łączka”.

  W tym roku odbędzie się edycja online. Uczestnicy mogą przesyłać internetowo nagrania filmowe swojego występu, wraz z kartą zgłoszenia, za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych, typu wetransfer.com lub Dysk Google na adres zlotyklos@gok.zebrzydowice.pl, lub dostarczyć osobiście do biura GOK w godz. 8:00-16:00 w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia.

  Warunki udziału:

  • nagranie filmowe powinno być dokonane w rozdzielczość min. 720p.,
  • wykonawcy prezentują się w strojach,
  • instrumenty muzyczne powinny być dobrze widoczne,
  • zespoły nie mogą korzystać z podkładów muzycznych zarejestrowanych na płytach, pendrivach itp.,
  • każdy zespół może brać udział w jednej kategorii
   (dzieci i młodzież / dorośli),
  • warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 30 zł od zespołu na konto organizatora

  Kategorie wykonawcze:

  1. Grupy śpiewacze ( do 10 osób) i zespoły śpiewacze ( do 35 osób) a capella / czas trwania programu do 5 minut
  2. Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych / czas trwania programu do 5 minut
  3. Zespoły taneczne lub wokalno-taneczne, prezentują tańce ludowe z własnego regionu (autentyczne) / czas trwania programu do 10 minut.
  4. Zespoły taneczne lub wokalno-taneczne artystycznie opracowane / czas trwania programu do 10 minut
  5. Kapele ludowe/ czas trwania programu do 5 minut

  Więcej informacji można znaleźć w regulaminie poniżej albo na stronach Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach TUTAJ.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.