POLSKA / Od soboty wchodzi w życie nowe rozporządzenie, które określa zasady przekraczania granicy czesko-polskiej. Rozporządzenie jeszcze nie zostało opublikowane, natomiast Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przed chwilą, powołując się na informacje z oficjalnych polskich źródeł, podaje warunki przekraczania granicy.

  Od 27.2.2021 do 14.3.2021 wszystkie osoby przekraczające południową granicę Polski po wjeździe na terytorium Polski muszą się udać na dziesięciodniową kwarantannę. Okres kwarantanny liczony jest od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej.

  Sprawdzać to będą wyrywkowo funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji.

  Rozporządzenie jednak ma wyjątki. Kwarantanny nie muszą odbywać:

  – osoby z zaświadczeniem o negatywnym wyniku badania na obecność Sars-CoV-2 nie starszym niż 48 godzin. Zaświadczenie musi być wystawione w języku polskim lub angielskim. Może być to test PCR albo antygenowy.

  – osoby, które zostały zaszczepione drugą dawką szczepionki na COVID-19 (tylko szczepionki zatwierdzone przez UE / EMA).

  – pracownicy transgraniczni, osoby przekraczające granicę w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowej w Polsce lub w państwie sąsiednim.

  – członkowie misji dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych oraz wszyscy posiadacze paszportów dyplomatycznych.

  – żołnierze Sił Zbrojnych RP i ich pracownicy cywilni oraz członkowie sił alianckich, członkowie Sił Zbrojnych RP.

  – załogi samolotów.

  – marynarze, rybacy i inne załogi statków morskich i żeglugi śródlądowej.

  – kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym.

  – kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

  – kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

  Podkreślamy jednak, że na razie odpowiednie rozporządzenie nie zostało opublikowane. Powyższe informacje pochodzą ze strony facebookowej Ambasady RC w Warszawie.

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.