Na stronach Czeskiego Ministerstwa Zdrowia pojawił się dzisiaj dokument o warunkach przekraczania granicy. Rozporządzenie zostało przyjęte wczoraj przez rząd czeski. Szczegóły ma dzisiaj o godz. 16.00 przekazać na konferencji prasowej czeski minister spraw zagranicznych Tomáš Petříček. Wtedy też powinniśmy się dowiedzieć, czy Polska znalazła się wśród państw o wysokim ryzyku wystąpienia COVID-19.

  Na razie na tzw. semaforze Polska oznaczona jest kolorem zielonym. Jednak minister zdrowia Jan Petříček poinformował na swoim Twitterze, że mapa znacznie się zmieni i większość państw Unii Europejskiej będzie oznaczonych na czerwono.

  https://twitter.com/TPetricek/status/1323310431260282880

  W grupie państw „bezpiecznych” pod względem wystąpienia COVID-19 znajdą się państwa, których liczba przypadków COVID-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ostatnich 14 dniach nie przekroczy 25. Równocześnie też nie może być w danym państwie więcej jak 4 proc. pozytywnych wyników testów.

  Pełny tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia można znaleźć w języku czeskim TUTAJ.

  Wynika z niego:

  Wszystkie osoby, które wejdą na teren Republiki Czeskiej od 9 listopada:

  • mają niezwłocznie powiadomić swojego lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów rozpoczynającej się choroby zakaźnej,
  • mają obowiązek podczas przekraczania granicy państwowej poddać się wyrywkowej kontroli stanu zdrowia. W przypadku stwierdzenia objawów koronawirusa poddać się testom na obecność SARS-CoV-2.

  Wszystkie osoby, które przebywały dłużej niż 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni na terytorium państw o wysokim ryzyku wystąpienia COVID-19 są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu przed wjazdem na terytorium Czech poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Na granicy muszą okazać dowód o wypełnieniu elektronicznego formularza oraz w ciągu 5 dni od wjazdu do Czech wykonać na własny koszt test na obecność SARS-CoV-2,

  Nie dotyczy to:

  • pracowników transportu międzynarodowego, jeżeli powód wjazdu jest uzasadniony odpowiednim dokumentem,
  • obywateli Unii Europejskiej oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt długoterminowy lub stały w Unii Europejskiej, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Republikę Czeską lub podróżują do Republiki Czeskiej na okres nieprzekraczający 12 godzin z pilnych powodów medycznych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych,
  • członków misji dyplomatycznych w Republice Czeskiej, posiadaczy paszportów dyplomatycznych podróżujących do Republiki Czeskiej w celach służbowych oraz funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeżeli ich pobyt na terytorium RC nie przekracza 14 dni,
  • osób poniżej 5 roku życia,
  • obywateli Republiki Czeskiej, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin przebywających w Czechach oraz cudzoziemców z zezwoleniem na pobyt dłuższy niż 90 dni wydanym przez Republikę Czeską, którzy w ramach wakacji organizowanych przez biuro podróży, przebywali tylko w regionach wymienionych na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia,
  • pracowników transgranicznych, uczniów i studentów, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie i co najmniej raz w tygodniu legalnie przekraczają granicę państwową z Republiką Czeską do lub z sąsiedniego państwa;

  Czekamy na bardziej szczegółowe informacje.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.