E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

  OSTRAWA / W poniedziałek 5 października 2020 roku rząd Republiki Czeskiej podjął uchwałę o rozpoczęciu projektu budowy odnogi kanału Dunaj – Odra – Łaba.

  Kierownictwo Uniwersytetu Ostrawskiego wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec tego kontrowersyjnego pod względem ekonomicznym i ekologicznym projektu bez szerokiej dyskusji w regionie, w którym ma być on realizowany.

  Kosztem województwa

  – Rozwój gospodarczy Czech od dawna odbywa się kosztem województwa morawsko-śląskiego, co znalazło odzwierciedlenie w stanie lokalnego środowiska i zdrowia jego mieszkańców. Ten projekt wpisuje się w trwający od wielu lat trend i bezprecedensowo zagraża krajobrazowi naszego regionu i wyjątkowo zachowanego pod względem przyrodniczym odcinkowi Odry wzdłuż granicy z Polską – wyjaśniają w swoim apelu władze uniwersytetu.

  Dodają, że Uniwersytet Ostrawski jest silnie związany ze swoim regionem. Swoją rolę widzi nie tylko na polu edukacji i nauki, ale także na polu odpowiedzialności społecznej.

  – Dlatego kierownictwo Uniwersytetu Ostrawskiego wyraziło zaniepokojenie projektem, którego konsekwencje w czasach globalnych zmian klimatycznych będę usuwały dzieci naszych studentów przy użyciu dużych nakładów finansowych – można przeczytać w apelu.

  Ekologiczny wymiar inwestycji

  Naukowcy zwracają uwagę na ekologiczny wymiar przedsięwzięcia:

  • zostaną naruszone lokalne ekosystemy, zarówno lądowe, jak w szczególności te związane z korytem rzeki i terenami zalewowymi,
  • zostaną zniszczone źródła wody, zarówno powierzchniowe, jak i gruntowe,
  • zostanie zniszczony obszar chroniony Graniczne Meandry Odry, który należy do ważnych europejskich obszarów Natura 2000,
  • infrastruktura budowlana zajmie żyzną ziemię i nieodwracalnie ją zniszczy,
  • zostanie zagrożona równowaga hydrologiczna obszaru, co będzie miało późniejszy wpływ na środowisko w naszym regionie,
  • zostanie zagrożona bioróżnorodności obszaru, który związany jest z fenomenem krajobrazowym Odry itp.

  – Uważamy, że szacowane 15 miliardów koron na przygotowanie projektu i kolejne 610 miliardów koron na jego realizację można przeznaczyć na bardziej sensowne i ekonomicznie opłacalne działania, które zwiększą atrakcyjność naszego regionu i będą ciekawe dla tych młodych ludzi, którzy obecnie opuszczają nasz region na stałe.

  Zwracamy się do rządu Republiki Czeskiej o ponowne rozważenie podjętej uchwały, a władze województwa morawsko-śląskiego o dążenie do jej zniesienia. W innym razie projekt wpłynie negatywnie na nasz region, do którego rozwoju od dawna przyczynia się Uniwersytet Ostrawski we współpracy z miastem i regionem – piszą autorzy sprzeciwu.

  Dokument podpisali: Jan Lata, rektor Uniwersytetu Ostrawskiego, Robert Antonín, dziekan Wydziału Sztuki, Alice Gojová, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Jan Hradecký, dziekan Wydziału Nauk, Tomáš Jarmara, dziekan Wydziału Pedagogicznego, František Kowolowski, dziekan Wydziału Artystycznego, Stanislav Ožana, przewodniczący Izby Studentów Senatu Akademickiego.

  (SG)

  Tagi: ,

   Komentarze


   Czytaj również


   W Ostrawie będzie można wysłuchać muzyki Chopina i Szymanowskiego. Zagra duetu fortepianowy
   listopad302022

   W Ostrawie będzie można wysłuchać muzyki Chopina i Szymanowskiego. Zagra duetu fortepianowy

   W Sopocie zapachniało goframi, a w Gdańsku smażalnią ryb. Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne wróciło znad morza
   listopad302022

   W Sopocie zapachniało goframi, a w Gdańsku smażalnią ryb. Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne wróciło znad morza

   Bądź widoczny na drodze! Od tego może zależeć twoje życie!
   listopad302022

   Bądź widoczny na drodze! Od tego może zależeć twoje życie!

   Poszukiwania przodków pochodzących z Ostrawy. Może właśnie ty będziesz w stanie nam pomóc?
   listopad292022

   Poszukiwania przodków pochodzących z Ostrawy. Może właśnie ty będziesz w stanie nam pomóc?

   Wczoraj odbyły się w Trzyńcu ćwiczenia taktyczne Zintegrowanego Systemu Ratunkowego. Na wypadek wycieku gazu konwertorowego
   listopad292022

   Wczoraj odbyły się w Trzyńcu ćwiczenia taktyczne Zintegrowanego Systemu Ratunkowego. Na wypadek wycieku gazu konwertorowego

   Święta na Starówce. Zobaczcie, jaki zaplanowano program na tegoroczny jarmark świąteczny w Bielsku-Białej
   listopad292022

   Święta na Starówce. Zobaczcie, jaki zaplanowano program na tegoroczny jarmark świąteczny w Bielsku-Białej

   Szkoła w Łomnej Dolnej przygotowała Jarmark Adwentowy. Spotkały się na nim trzy pokolenia
   listopad292022

   Szkoła w Łomnej Dolnej przygotowała Jarmark Adwentowy. Spotkały się na nim trzy pokolenia

   PTTS „Beskid Śląski” podsumował sezon. Zakończono obchody Roku Jubileuszowego
   listopad292022

   PTTS „Beskid Śląski” podsumował sezon. Zakończono obchody Roku Jubileuszowego

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.