Tradycją już stały się organizowane przed świętami w Książnicy Cieszyńskiej promocje regionalnych kalendarzy, jakie na rok przyszły ukazały się na Śląsku Cieszyńskim. Nie inaczej było i tego roku.

Spotkanie prowadził Wojciech Święs

W ostatni przed świętami piątek, 20 grudnia, w sali konferencyjnej Książnicy spotkali się redaktorzy dziewięciu wydanych na 2020 rok periodyków.

Otwierając spotkanie dyrektor Książnicy Krzysztof Szelong podkreślił swą radość, iż spotkanie jest transgraniczne i prezentowane są na nim kalendarze z obu części podzielonego 100 lat temu granicą państwową Śląska Cieszyńskiego.

Tak więc zaprezentowane zostały zaolziańskie „Kalendarz Śląski” oraz „Kalendarz Ewangelicki – Evangelický kalendář”. Z polskiej strony granicy natomiast: „Kalendarz Ustroński”, „Kalendarz Miłośników Skoczowa”, „Kalendarz Goleszowski”, „Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”, „Kalendarz Beskidzki” oraz „Kalendarz Cieszyński”.

Jest jeszcze wydawany w Bielsku-Białej „Kalendarz Ewangelicki”, jednak nie było na spotkaniu nikogo, kto by go zaprezentował. Natomiast warto pamiętać, że obejmujący swym zasięgiem największy region, bo od Soły po Ostrawicę „Kalendarz Beskidzki” sporo miejsca poświęca tematyce zaolziańskiej.

Redaktorem „Kalendarza Śląskiego” na rok 2020 jest Marian Siedlaczek

Podczas spotkania redaktorzy poszczególnych wydawnictw przybliżali słuchaczom tematykę, jaką znajdą na ich łamach, ale także opowiadali o formie czy tym, jak powstały. Potem oczywiście poszczególne tytuły można było zakupić.

Kto nie był i tego nie zrobił, a któryś z kalendarzy chciałby mieć pod swą strzechą, udać się musi do księgarni. Zaolziańskie z pewnością znajdzie w księgarni Zenona Wirtha w Czeskim Cieszynie, „Kalendarz Beskidzki” w Księgarni Piastowskiej przy ul. Głębokiej.

(indi)

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test