CIESZYN / W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym spotkać można było wolontariuszy z puszkami zbierających datki na renowację starych grobów.

  Wolontariusze Społecznego Komitetu Odbudowy i Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich kwestują już od 25 lat. Wzorowaną na tej z warszawskich Powązek akcję zainicjował dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian Dembiniok. Rokrocznie z puszkami tuż za cmentarną bramą stoją osoby w mieście rozpoznawalne – samorządowcy, pracownicy instytucji, głównie cieszyńskich muzeów, harcerze.

  Dotychczas za zebrane pieniądze (160 tys. zł przez ostatnie 25 lat) udało się im dokonać napraw i konserwacji w Alei Zasłużonych, zrenowować krzyż erekcyjny, wykonać prace remontowe w bramie cmentarnej.

  Odnowiono też groby Hilarego Filasiewicza, Wiktora Kargera, Stanisława Łuczkiewicza, Tadeusza Regera, Jerzego Szczurka, Jadwigi Just, Antoniego Własaka, Rudolfa Bukowskiego i prolongowano groby dr. Jana Galicza i legionisty Franciszka Szostka.

  Sfinansowano także ułożenie kostki granitowej w Alei Zasłużonych i przy sarkofagu Jana Demla. Jeden tylko grób, który z zebranych datków poddano renowacji, nie znajduje się na terenie cieszyńskiej nekropolii. Chodzi o mogiłę Hieronima Przepilińskiego odnalezioną na cmentarzu w Toruniu.

  – Akcja znalazła zrozumienie. Ludzie chętnie wrzucają pieniądze. Dzięki temu sporo już zrobiliśmy. W tej chwili finansujemy remont Alei Zasłużonych. Tegoroczna zbiórka również pójdzie na ten cel. Później będziemy się zastanawiać nad innymi zabytkami, których jest bardzo dużo. Pieniądze są cały czas potrzebne – mówi Marian Dembiniok.

  Tego roku zebrano 13583 zł. – To o 100 zł więcej, niż w ubiegłym roku. I najwięcej ze wszystkich lat – cieszy się inicjator akcji zadowolony z takiej formy uczczenia jubileuszowej 25. kwesty.

  (indi)

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test