Kościoła św. Jerzego Męczennika w Puńcowie jest prawdziwą perełką wśród sakralnych zabytków architektonicznych Śląska Cieszyńskiego. Świątynia jest czwartą najstarszą na Śląsku Cieszyńskim. Wcześniej wzniesione zostały jedynie Rotunda św. Wojciecha na cieszyńskim Wzgórzu Zamkowym oraz kościoły w Simoradzu i Wędryni.

Niezwykle ciekawa jest konstrukcja sklepienia kościoła wsparta na znajdującym się pośrodku filarze. Najbliższy kościół z takim filarem to kościół św. Floriana w Krakowie.

Na uwagę w świątyni zasługuje także wiele innych elementów wnętrza. Wzniesiona 1518 roku w stylu gotyckim zachowała sporo jego cech. Ale w trakcie kolejnych remontów i rozbudów zyskała także znamiona innych stylów architektonicznych, spośród których najwięcej jest neogotyku z okresu przebudowy w początku XX wieku. Wcześniej, przed 1518 rokiem istniał już w tym miejscu kościół drewniany. W Muzeum Śląska Cieszyńskiego znajdują się zachowane z niego skrzydła ołtarza.

Obecny nowy ołtarz został poświęcony podczas uroczystości jubileuszowych 500-lecia kościoła w 2018 roku.

Do innych najstarszych elementów we wnętrzu kościoła należy kamienne sacramentarium i płyta nagrobna Jakuba Dworzaka herbu Rosen, urzędnika Komory Cieszyńskiej z 1778 roku.

Msze święte w Puńcowie odprawiane są w niedziele o godzinach 7:00 i 11:00, w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty o 18:00, w środy o 7:00. Przychodzi na nie sporo wiernych z pobliskich Kojkowic. Wierni wspólnie też pielgrzymują do Kaplicy Niepokalanego Serca Maryi w Osówkach

(indi)

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.