CIESZYN/ Już jutro – 12 września o 17:00 w Cieszynie wysłuchać będzie można debaty historycznej o Śląsku Cieszyńskim w II Rzeczpospolitej. Tematem organizowanego przez Stowarzyszenie Rotunda w Domu Narodowym wydarzenia będą partie polityczne i opcje polityczne na Śląsku Cieszyńskim w II RP.

  Omawiane będą relacje pomiędzy władzą państwową i władzą lokalną na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym. Nie zabraknie oczywiście tematu Zaolzia w polityce polskiej i lokalnej. Omówiona zostanie lokalna polityka wobec mniejszości i wobec czechosłowackich władz (państwowych i lokalnych) na Zaolziu. Przybliżona zostanie także słuchaczom rola wybitnych osobistości regionu cieszyńskiego takich jak ks. Londzin, Reger, Michejdowie, Kiedroń, Józef Buzek i inni w budowaniu II RP. Poruszone zostaną także tematy śląskiej autonomii i trudnego pogranicza.

  Będzie to druga debata historyczna organizowana w Cieszynie przez Stowarzyszenie Rotunda. Moderatorem będzie Zbigniew Machej, a dyskutować w niej będą: Krzysztof Nowak – historyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 w IH UŚ (od 2012), członek Rady Naukowej Bibliotheca Tessinensis przy Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie i Ośrodku Dokumentacyjnym Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Lech Krzyżanowski– historyk, prawnik, pracownik naukowy w Zakładzie Historii Najnowszej 1918 – 1945, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Daniel Korbel – doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ustroju Śląska Zaolziańskiego pod polskim prawem. Autor licznych artykułów dot. historii polsko-czeskiego konfliktu o Śląsk Cieszyński z pierwszej połowy XX wieku.

  (indi)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test