Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

CZESKI CIESZYN / Do 25 kwietnia od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Kongresu Polaków w RC przy ul. Grabińskiej 458/33 oglądać można wystawę „Unia Lubelska i jej znaczenie”.

Wystawę przygotował Marian Stefek z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC. Unia Lubelska to podpisane w 1569 roku, czyli 450 lat temu, porozumienie między stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rząd Polski ogłosił 2019 rok Rokiem Unii Lubelskiej. Warto więc zajrzeć na wystawę, by przypomnieć sobie lub przybliżyć wiedzę o tamtych, jakże ważnych dla przyszłej historii Polski, dziejach.

Porozumienie owe podpisano w Lublinie podczas odbywających się tam obrad sejmu. Już wtedy określano ją jako unię realną. Poprzednio bowiem oba państwa łączyła jedynie osoba władcy. W wyniku porozumienia nazwanego Unią Lubelską zaś powstało spójne państwo – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólny był nie tylko władca, ale także herb, sejm, pieniądze, polityka zagraniczna i obronna. Odrębne natomiast były skarb, urzędy, wojsko oraz sądownictwo.

Jest to wystawa planszowa. Zobaczymy na niej reprodukcje dokumentów z tamtego okresu z umową na czele, mapę ówczesnej Rzeczypospolitej, podobiznę króla Zygmunta II Augusta, za panowania którego opisywane wydarzenia miały miejsce, medale, zdjęcia pomnika w Lublinie i kopca we Lwowie upamiętniających zawarcie unii, artykuły z Gwiazdki Cieszyńskiej publikowane z okazji obchodów 300. rocznicy zawarcia Unii oraz oczywiście rzetelny opis historyczny.

Dowiemy się z niego zarówno o wydarzeniach historycznych poprzedzających zawarcie Unii, kontekście historycznym tamtego okresu, a także o znaczeniu, jakie zawarcie unii miało dla dalszych losów Polski. Autor wystawy Marian Stefek zwraca także uwagę na fakt, że sposób funkcjonowania Unii Lubelskiej o kilka stuleciu wyprzedził powstanie dzisiejszej Unii Europejskiej.

(indi)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
Sierpień032020

Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
Sierpień032020

Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
Sierpień032020

📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

I byłoby po Gorolskim Święcie
Sierpień032020

I byłoby po Gorolskim Święcie

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
Sierpień032020

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
Sierpień032020

Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
Sierpień032020

Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
Sierpień032020

Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test