Informacje dla Polaków w Czechach!

CZESKI CIESZYN / Do 25 kwietnia od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Kongresu Polaków w RC przy ul. Grabińskiej 458/33 oglądać można wystawę „Unia Lubelska i jej znaczenie”.

Wystawę przygotował Marian Stefek z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC. Unia Lubelska to podpisane w 1569 roku, czyli 450 lat temu, porozumienie między stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rząd Polski ogłosił 2019 rok Rokiem Unii Lubelskiej. Warto więc zajrzeć na wystawę, by przypomnieć sobie lub przybliżyć wiedzę o tamtych, jakże ważnych dla przyszłej historii Polski, dziejach.

Porozumienie owe podpisano w Lublinie podczas odbywających się tam obrad sejmu. Już wtedy określano ją jako unię realną. Poprzednio bowiem oba państwa łączyła jedynie osoba władcy. W wyniku porozumienia nazwanego Unią Lubelską zaś powstało spójne państwo – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólny był nie tylko władca, ale także herb, sejm, pieniądze, polityka zagraniczna i obronna. Odrębne natomiast były skarb, urzędy, wojsko oraz sądownictwo.

Jest to wystawa planszowa. Zobaczymy na niej reprodukcje dokumentów z tamtego okresu z umową na czele, mapę ówczesnej Rzeczypospolitej, podobiznę króla Zygmunta II Augusta, za panowania którego opisywane wydarzenia miały miejsce, medale, zdjęcia pomnika w Lublinie i kopca we Lwowie upamiętniających zawarcie unii, artykuły z Gwiazdki Cieszyńskiej publikowane z okazji obchodów 300. rocznicy zawarcia Unii oraz oczywiście rzetelny opis historyczny.

Dowiemy się z niego zarówno o wydarzeniach historycznych poprzedzających zawarcie Unii, kontekście historycznym tamtego okresu, a także o znaczeniu, jakie zawarcie unii miało dla dalszych losów Polski. Autor wystawy Marian Stefek zwraca także uwagę na fakt, że sposób funkcjonowania Unii Lubelskiej o kilka stuleciu wyprzedził powstanie dzisiejszej Unii Europejskiej.

(indi)

Tagi: , ,

Komentarze


Czytaj również


Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami
Czerwiec132021

Wycieczka do Jaskini Malinowskiej na spotkanie z jej mieszkańcami

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu
Czerwiec132021

Dawna gospoda w Wędryni Zaolziu

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)
Czerwiec132021

Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (6)

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
Czerwiec122021

TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
Czerwiec122021

Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

Przejażdżka kolejką górniczą
Czerwiec122021

Przejażdżka kolejką górniczą

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
Czerwiec122021

Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

Gra pianistki
Czerwiec122021

Gra pianistki

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test