Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

CIESZYN / Kolejne spotkanie Akademii Niepodległości poświęcone było obronie Lwowa. Prelegentami byli dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), która mówiła o Orlętach i bohaterach Zadwórza oraz dr. Adama Liska (IPN w Katowicach), który przedstawił bój o Lwów bardziej w kontekście strategiczno-wojskowym.

W sali Konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, w której wygłoszono wykłady, obejrzeć można było także wystawę planszową „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918-1919” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Ekspozycja ma formę 14 plansz, na których przedstawiono takie zagadnienia jak:

  • Galicja i Lwów. Zarys historii i stosunki narodowościowe;
  • geneza konfliktu polsko-ukraińskiego;
  • próba opanowania miasta przez Ukraińców;
  • Polska koncepcja obrony miasta;
  • walki we Lwowie;
  • Na odsiecz miastu;
  • Broń i wyposażenie polskich obrońców miasta
  • Polegli, abyśmy wolni żyli…

Temat obrony Lwowa nie jest całkiem oderwany od historii Śląska Cieszyńskiego, bowiem w walkach brali udział również nasi rodacy. – Jak napisał Jerzy Szczurek w książeczce poświęconej dziesiątemu pułkowi, była to spłata długu wobec Lwowa, jaki zaciągnęli Ślązacy cieszyńscy przed rokiem 1918, kiedy stamtąd płynęła pomoc, wsparcie dla działalności edukacyjnej, kulturalnej, tożsamościowej – wprowadził do tematu dyrektor Książnicy Krzysztof Szelong.

Rozpoczynając swój blisko dwugodzinny wykład  Joanna Januszewska-Jurkiewicz stwierdziła, że ponieważ zaczyna od tematów, które wielu słuchaczy zna, to skupi się na anegdotach. Przykładowo wyjaśniła etymologię słowa duperele.

Ale mówiła też oczywiście o bardzo poważnych kwestiach. Choćby o tym, że na przełomie wieków XIX i XX były dwie Ukrainy: jedna pod rządami rosyjskimi, prawosławna, a druga Austro-Węgierska, katolicka.

– Już przed wojną konflikt polsko-ukraiński był nabrzmiały – stwierdziła. Zauważyła też, że jednak mimo wspomnianego konfliktu, był popyt na dwujęzyczny kancjonał, w którym część pastorałek jest po polsku, część zaś po ukraińsku. – Gdyby nie było osób dwujęzycznych, wydano by dwie oddzielne książki – stwierdziła.

Oprócz różnic narodowościowych były też na omawianym terenie różnice wyznaniowe. W Galicji ukształtował się zwyczaj, że córki chrzczono po matce, chłopców zaś po ojcu, a pogrzeb odprawiano w takim obrządku, w jakim dany człowiek otrzymał chrzest.

Jednak nie wszystko było tak sielankowo zgodne. – Jeszcze przed wojną kością niezgody była sprawa podziału Galicji. Galicja wschodnia i zachodnia to granice sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego. Ukraińcy uważali, że jakby podzielić Galicję, to mieliby większy wpływ – wyjaśniła Joanna Januszewska-Jurkiewicz. Kolejnym postulatem był ukraiński uniwersytet.

Zwróciła uwagę na analogię do Śląska cieszyńskiego. Bo kiedy cesarz w obliczu upadającej monarchii chciał stworzyć federację i zwrócił się do narodów z odezwą, to powstała Rada Narodowa. Ale, jak stwierdziła prelegentka, jedynym narodem, który poważnie wziął tą odezwę, byli Ukraińcy galicyjscy. Powołali Ukraińską Radę Narodową i wysłali jej delegację do Wiednia.

Na koniec Joanna Januszewska-Jurkiewicz pochyliła się nad zagadnieniem, czy to, że Lwowa broniły dzieci i młodzież, to legenda czy fakt. I tak na 6 tysięcy walczących doliczono się 1421 młodocianych ochotników. zatem pośród obrońców Lwowa w listopadzie 1918 roku jedną czwartą tworzyli młodociani. Również mniej więcej jedna czwarta tych, co zginęli, to byli nieletni.

Była to druga już w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości.

Całość wykładu, jak i kolejnego dotyczącego walki Polaków o Lwów w 1918 roku wygłoszonego przez dr Adama Liska obejrzeć można tutaj.

(indi)

 

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru
Wrzesień062020

Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru

Studiujesz w Pradze? Od przyszłego tygodnia czeka cię nauka zdalna
Wrzesień182020

Studiujesz w Pradze? Od przyszłego tygodnia czeka cię nauka zdalna

Cieszyn i Czeski Cieszyn połączyła Nagroda Przyjaznego Brzegu
Wrzesień182020

Cieszyn i Czeski Cieszyn połączyła Nagroda Przyjaznego Brzegu

Jak przygotować placki z grochu włoskiego
Wrzesień182020

Jak przygotować placki z grochu włoskiego

Tanie i wygodne buty? Zrób sobie „bosoki”
Wrzesień182020

Tanie i wygodne buty? Zrób sobie „bosoki”

Czy uda się w tym roku zorganizować Kwiat Morwy? Organizatorzy ogłosili nowy termin
Wrzesień182020

Czy uda się w tym roku zorganizować Kwiat Morwy? Organizatorzy ogłosili nowy termin

Zjazd absolwentów Gimnazjum odwołany
Wrzesień172020

Zjazd absolwentów Gimnazjum odwołany

10 pomyslów na weekend
Wrzesień172020

10 pomyslów na weekend

Uczniowie będą spędzać kilka godzin w maseczkach! Od jutra są obowiązkowe też w klasach
Wrzesień172020

Uczniowie będą spędzać kilka godzin w maseczkach! Od jutra są obowiązkowe też w klasach


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test