Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  CIESZYN / To już 10 lat, jak w Cieszynie utworzono Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu. Przez tą dekadę uczelnia wykształciła ponad 2200 absolwentów na studiach magisterskich, podyplomowych i inżynierskich, a także zaangażowała się w szereg przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i naukę. Uczestniczy też w programach transgranicznych, m. in. przy współpracy z PZKO.

  Co niewątpliwie może mieć znaczenie nie tyko dla obecnych, ale także potencjalnych przyszłych studentów, uprawnienia akademickie, jakie posiada ta placówka, plasują ją na 3. miejscu niepublicznych uczelni w Polsce. Cieszyński Oddział WSB to 4 kierunki studiów I i II stopnia, 27 specjalności, 20 kierunków studiów podyplomowych. Ale kształcenie studentów to nie jedyna działalność WSB. Uczelnia popularyzuje też naukę. Prowadzi m.in. Otwartą Akademię Nauki – ponad 5500 odbiorców wykładów i spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych w Cieszynie i gminach sąsiednich, przeprowadziła 10 edycji Festiwalu Nauki czyli otwartych wykładów, warsztatów i laboratoriów, a także 8 edycji CUD-u czyli Cieszyńskiego Uniwersytetu Dzieci. Z myślą o rozwoju lokalnym WSB zorganizowała 8 edycji Akademii Biznesu – certyfikowanych szkoleń eksperckich dla kadry menadżerskiej czy „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – Biuro Usług Rozwojowych z którego skorzystało 255 przedsiębiorstw (809 przeszkolonych pracowników).

  Ważnym elementem działalności WSB jest współpraca na pograniczu polsko-czesko-slowackim, a także w całej Grupie Wyszehradzkiej. Istotną rolę odgrywa tu współpraca z PZKO. Wspólnie na przykład przygotowano bardzo ważny projekt nie tylko dla zaolziańskich Polaków, ale dla wszystkich Polaków poza granicami kraju i środowisk polonijnych. W ramach projektu „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” utworzono bowiem platformę e-lerningową do nauki polskiego w organizacjach polskich nie tylko na Zaolziu, ale także na Litwie i Łotwie. Również we współpracy z PZKO organizowana jest cyklicznie transgraniczna konferencja „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” – jedno z nielicznych w Europie środkowej cykliczne transgraniczne wydarzenie naukowe, które niezmiennie odbywa się zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy (w Cieszynie i Czeskim Cieszynie).

  WSB współpracuje też z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Wspólnie z „ bańskim” oraz uniwersytetem w słowackiej żylinie organizują także cykliczną konferencję naukową „Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa globalna, transgraniczna i lokalna.”

  Twórcy i prowadzący uczelnię oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. samorządowcy z regionu, poseł, senator, a także Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, uroczyście świętowali 30 listopada w cieszyńskim Hotelu pod Brunatnym Jeleniem. Oprócz przedstawienia działalności i dorobku uczelni podpisano list intencyjny o współpracy Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Euroinstytutem w Cieszynie. Obecny na uroczystości senator RP Tadeusz Kopeć w imieniu senatu wręczył na ręce Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyna medal, a w krótkim przemówieniu podziękował za wspieranie Zaolzia. – Stworzenie platformy do nauki języka to niezwykłe wsparcie dla organizacji polskich i polonijnych niespotykane wśród innych uczelni. I za to chciałem w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pani rektor bardzo serdecznie podziękować –  mówił Kopeć, wręczając medal przygotowany przez Senat na uroczystości 100-lecia 

  (indi)

   

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Zaginęła 43-letnia kobieta z Karwiny
   Lipiec062020

   Zaginęła 43-letnia kobieta z Karwiny

   Kąpieliska po polskiej stronie Olzy
   Lipiec062020

   Kąpieliska po polskiej stronie Olzy

   Wakacyjne spacery po Cieszynie
   Lipiec062020

   Wakacyjne spacery po Cieszynie

   Zamiast Rajdu o Kyrpce Macieja Beskid Śląski proponuje rajd na Osówkach
   Lipiec052020

   Zamiast Rajdu o Kyrpce Macieja Beskid Śląski proponuje rajd na Osówkach

   LEKTURA NA WAKACJE. Morderstwo wg Agathy Christie
   Lipiec052020

   LEKTURA NA WAKACJE. Morderstwo wg Agathy Christie

   BLOG. Matura to bzdura?
   Lipiec052020

   BLOG. Matura to bzdura?

   Kąpieliska są znowu otwarte. Cz. 1. – kąpieliska po czeskiej stronie
   Lipiec052020

   Kąpieliska są znowu otwarte. Cz. 1. – kąpieliska po czeskiej stronie

   Księżyc w pobliżu Jowisza i Saturna
   Lipiec052020

   Księżyc w pobliżu Jowisza i Saturna


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test