KARWINA / W Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie odbyła się wystawa nagrodzonych w konkursie czytelniczym ilustracji do książki „Anatol i przyjaciele” Beaty Ostrowickiej. Autorami ilustracji byli uczniowie I i II klas zaolziańskich podstawówek. W czwartek 14 grudnia laureaci spotkali się z pisarką.

  Kiedy wchodzili do budynku, od razu wśród wystawionych rysunków szukali swoich prac, pokazywali je rodzicom, dzielili się wrażeniami. Dla ogromnej większości z nich była to zapewne pierwsza w życiu poważna wystawa.

  Beata Ostrowicka przybliżyła dzieciom swój warsztat pisarski. Opowiedziała, jak powstaje książka. – Zawsze jest tak, że jak piszę książkę, czy dla mniejszych, czy dla większych, to sobie najpierw wyobrażam moich bohaterów, dopiero potem wymyślane są ich przygody – tłumaczyła małym słuchaczom.

  Mowa była nie tylko o koncepcjach, treści publikacji, o redagowaniu tekstu i ilustracjach, ale i o sprawach technicznych. Pisarka pokazała, jak wygląda arkusz książki, łączenie kartek z okładką.

  Dzieci były bardzo aktywne, chętnie odpowiadały na pytania Beaty Ostrowickiej, podsuwały własne pomysły. Na końcu spotkania była okazja do kupienia książek i zdobycia autografu.

  Przedtem jeszcze Beata Ostrowicka oraz bibliotekarki Marta Orszulik i Maria Bartulec rozdały nagrody wszystkim laureatom najmłodszej kategorii konkursu czytelniczego. Jury w składzie Zbigniew Kubeczka i Władysław Owczarzy wybierało z 308 nadesłanych na konkurs prac. Nagrodzono 48 uczniów, ich rysunki znalazły się na wystawie.

  Następnego dnia Beata Ostrowicka poznała także laureatów najstarszej kategorii konkursu czytelniczego, którymi byli uczniowie klas VI-IX. Spotkanie literackie miało miejsce w kawiarni literackiej Avion w Czeskim Cieszynie.

  Natomiast uczniowie klas III-V zaolziańskich szkół podstawowych, którzy wzięli udział w konkursie czytelniczym, już w październiku uczestniczyli w Biesiadzie Literackiej w Teatrze Cieszyńskim.

  Gościli wtedy na Zaolziu autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Monika Kowaleczko-Szumowska, Beata Ostrowicka, Joanna Papuzińska, Renata Piątkowska, Paweł Wakuła i Katarzyna Wasilkowska, jak również Wiesława Jędrzejczykowa, prezes wydawnictwa Literatura w Łodzi.

  Konkurs czytelniczy przebiegał w ramach zaolziańskiej edycji corocznej akcji „Z książką na walizkach”, której organizatorami są Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, Biblioteka Regionalna w Karwinie, Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie oraz wydawnictwo Literatura z Łodzi.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.