Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  TRZYNIEC / Uroczystość z okazji 70-lecia istnienia związku rozpoczęli w piątek 27 października członkowie MK PZKO Trzyniec-Wieś od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w budynku byłej polskiej szkoły w Łyżbicach.

  Będzie ona przypominała kolejnym pokoleniom o tym, że do roku 1960 znajdowała się tu Polska Szkoła Ludowa, a w latach 1947-2016 w świetlicy prowadziło swą działalność Koło PZKO.

  Nie ma już łyżbickiej polskiej szkoły, nie ma świetlicy koła, ale przetrwała w Łyżbicach rodzina PZKO-wska.

  Drugą część zebrania kontynuowali członkowie MK PZKO Łyżbice-Wieś w sali restauracji Zobawa. Prezes koła Jarosław Miczek przypomniał, że właśnie w tym budynku 15 listopada 1947 roku z inicjatywy księdza Józefa Fukały odbyło się zebranie założycielskie koła PZKO.

  Dokładne informacje o tym wydarzeniu przynosi kronika oraz publikacja „Łyżbice”, która została wydana w 2003 roku z okazji 100-lecia otwarcia zrenowowanego budynku polskiej szkoły. Obecny na spotkaniu autor tej publikacji, historyk Stanisław Zahradnik, przedstawił zebranym wiele cennych faktów z życia polskiego społeczeństwa w Łyżbicach.

  W książce czytamy m.in., jak dużą rolę budynek „starej szkoły” odgrywał w życiu koła. Prawie wszyscy starsi członkowie są z nim emocjonalnie związani. Oczywiście, chodzi tutaj o dzieciństwo i lata szkolne.

  Pan Zahradnik przekazał na ręce prezesa kilka swych publikacji, poświęconych historii regionu trzynieckiego i życia Polaków na Zaolziu.

  O działalności Koła na przestrzeni 70 lat mówił następnie prezes J. Miczek. Przypomniał o istniejących w kole ponad 20 lat zespołach tanecznym i teatralnym, wysoko ocenił aktywną pracę Klubu Kobiet oraz Zarządu, który jest motorem działalności Koła.

  Chwilą wspomnień zebrani uczcili pamięć ofiarnych członków Zarządu, których podobnie jak naszą świetlicę, pożegnaliśmy rok temu: księdza seniora Bogusława Kokotka, nauczyciela i dyrektora PSP w Trzyńcu Jana Musioła oraz gospodarza świetlicy Karola Kornutę.

  Zaprezentowany został następnie bogaty materiał zdjęciowy, dokumentujący imprezy koła (prelekcje, spotkania świąteczne, „placki”, smażenie jajecznicy,liczne wycieczki itp.).

  Gromkimi oklaskami nagrodzono naszą kronikarkę Marię Supik. Na wystawie kronik urządzonej w ramach Gali Jubileuszowej z okazji 70-lecia PZKO w lokalach Teatru w Czeskim Cieszynie, komisja konkursowa przyznała kronice naszego koła wyróżnienie 1. stopnia.

  Wspaniała, twórcza atmosfera panująca na uroczystości była zapewnieniem tego, iż liczące 129 członków MK PZKO Trzyniec Łyżbice-Wieś pomimo trudności lokalowych ma przed sobą przyszłość.

  E.W.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test