CZESKI CIESZYN / W środę w siedzibie ZG PZKO odbyło się przedostatnie posiedzenie Konwentu Prezesów PZKO przed Zjazdem, na którym zostaną wybrane nowe władze Związku, delegaci będą też decydować o zmianach w statucie.

W siedzibie ZG PZKO zeszła się ponad połowa prezesów Miejscowych Kół PZKO. Na samym początku zostali zaznajomieni ze sprawozdaniem finansowym z działalności ZG PZKO w roku 2016.

Na spotkanie przybył też Eugeniusz Delong, członek rządowej rady ds mniejszości narodowych, który m.in. nawoływał do jedności Polaków mieszkających na Zaolziu. Na wniosek prezesa MK PZKO Nawsie Władysława Heczki obiecał poruszyć w radzie kwestię EET.

Prezesi rozmawiali też o projekcie zmian statutu organizacji, o którym będą decydowali delegaci na Zjeździe PZKO w listopadzie. Najwięcej emocji wywołała kwestia kworum Konwentu Prezesów, czyli liczby prezesów obecnych na zebraniu niezbędnej do podejmowania uchwał.

Wg obowiązującego statutu w posiedzeniu Konwentu musi brać udział conajmniej 50 procent jego członków, by przyjęta przez nich uchwała była ważna. To nastręczało problemy, ponieważ nie zawsze tylu prezesów się zeszło.

W związku z tym pojawiła sie propozycja obniżenia kworum do 25 procent. To nie podobało się Małgorzacie Rakowskiej, która proponowała zachowanie obecnego zapisu. Jej zdaniem tak mała liczba prezesów nie może decydować o ważnych dla Związku sprawach.

Prezes Jan Ryłko zwrócił uwage na to, że Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków też ma kworum 25 procent. Marek Słowiaczek jednak stwierdził, że to jest inna sytuacja, jego zdaniem Rada Przedstawicieli nie ma takich uprawnień, jak Konwent Prezesów. Propozycja Małgorzaty Rakowskiej została odrzucona przez większość obecnych.

Tadeusz Szkucik przyszedł z kompromisem, który ostatecznie zaaprobowała większość prezesów. Zdecydowali oni, by na Zjeździe PZKO przedstawić propozycję obniżenia  obowiązującego kworum z 50 procent do 35 procent.

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.