CZESKI CIESZYN / W środę w Ośrodku Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie odbyła się konferencja „Język w przestrzeni międzykulturowej. Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach w Republice Czeskiej”. W spotkaniu wzięli udział głównie nauczyciele z polskich szkół podstawowych na Zaolziu, ale też rodzice czy inne osoby zainteresowane tematem. 

– Pragnę przywitać państwa na konferencji na prawdziwym pograniczu kulturowym i językowym. My znajdujemy się w budynku Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego, prawdziwego świadka historii – mówiła na wstępie dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie Marta Kmeť.

Podczas konferencji zastanawiano się nad rolą języka na styku dwu i więcej kultur, nad postrzeganiem tożsamości u dzieci i nastolatków czy nad tym, jakie korzyści niesie lub nie dwu- i wielojęzyczność.

Pierwszy wykład wygłosiła profesor Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która prowadzi badania dotyczące polskich migrantów. Profesor Moszczyńska zastanawiała się, kim są dzieci i młode pokolenie migrantów pod względem zróżnicowania tożsamości dzieci z rodzin jednorodnych kulturowo i rodzin dwukulturowych. – Dzieci rodziców podejmujących decyzję o migracji traktowane są trochę jak walizka. Walizka, która nie ma wiele do powiedzenia, bo po prostu jest zabierana z jednego kraju do drugiego – mówiła profesor, ale dodała, że związane z tym procesy są o wiele bardziej skomplikowane.

Mówiła o tym, co to znaczy być w środowisku kulturowo niejednorodnym. – Mówi się o młodym pokoleniu migrantów i o dzieciach migrantów. Nie da się z sensem mówić o jednorodnej grupie. Zróżnicowanie wiekowe nie wpasowuje się w jednorodną kategorię. Często rodzice np. mówią: to jest łatwe, bo my przecież wracamy do Polski. Rodzice wracają, natomiast dziecko przyjeżdża do kraju sobie nieznanego, który się często kojarzy tylko z wakacjami u babci. Musimy pamiętać o tym, że dzieci bardzo wrażliwie reagują na problem zakorzenienia –  profesor zwróciła też uwagę na fakt, że sytuacja dziecka, które dołączyło do rodziny za granicą, a dziecka, które przyjechało razem z rodzicami jako emigrant do nowego kraju, jest całkowicie odmienna.

Wykład pt. „Polacy na Zaolziu. Historia – tożsamość – przyszłość. Między lojalnością wobec państwa a obowiązkiem wobec ojców” wygłosił Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego. Ewa Lipińska oraz Anna Seretny z Uniwersytetu Jagellońskiego wypowiedziały się na temat obecnej sytuacji polszczyzny za granicą.

Podczas panelu dyskusyjnego omawiano takie tematy jak rodzina, szkoła, język, tożsamość czy tradycja.

Organizatorem konferencji było Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w RC.

AS

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.