JABŁONKÓW / Poniedziałkowa uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie przebiegła w pobliskim Domu PZKO.  Wszyscy uczniowie wraz z gronem pedagogicznym oraz licznymi rodzicami szczelnie wypełniali salę.

  Uwaga zebranych koncentrowała się na pierwszoklasistach, którzy siedząc w pierwszym rzędzie z zadartymi głowami, ale z niezbyt pewnymi minami, obserwowali, co się dzieje na scenie. Po krótkim zagajeniu zostali przez swoją przyszłą nauczycielkę Renatę Kohut na scenę zaproszeni .

  Każdy z  czternastki szkolnych debiutantów krótko się przedstawił, następnie został pasowany na ucznia  przez dziewiątaków, otrzymując od nich po dużym słoneczniku. Do kwiatka z kolei dołączył mały pomarańczowy plecaczek z dużym numerem jeden, zawierający m.in. książkę, grę planszową i przybory do pisania – przezent Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej.

  Do trzech razy sztuka – nowi uczniowie otrzymali dodatkowo tradycyjny olbrzymi róg obfitości pełen niezbędnych dla pierwszoklasisty akcesoriów. Tak obładowani, tym razem już roześmiani z dumnie podniesionymi głowami, powrócili na swoje miejsca na sali.

  Z kolei przyszła pora na przedstawienie się następnych nowicjuszy, tym razem na wyższym stopniu. Do szóstej klasy jabłonkowskiej podstawówki przybyło bowiem 22 absolwentów okolicznych szkół pierwszego stopnia. W dwu szóstych klasach nauki pobierać będzie 40 uczniów.

  – Mam nadzieję, że weźmiecie we wszystkich szkolnych zajęciach czynny udział. Szkoła to nie tylko obowiązki, ale również możliwość realizowania waszych zainteresowań, spotkania z kolegami i również okazja do dobrej zabawy. Musicie pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole, ale również poza budynkiem szkolnym, na boisku, w autobusie, w mieście – przemawiała do wszystkich uczniów dyrektor Urszula Czudek.

  –  Gorąco życzę wam samych sukcesów w nauce, samych jedynek, zadowolenia z tego, co zdobędziecie w szkole. Aby szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również miejscem do którego będziecie przychodzić z radością, by spotkać sie z kolegami i koleżankami. Rodzicom życzę jak najwięcej radości z ich pociech i ich sukcesów,  nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z niesienia przysłowiowego kaganka oświaty – dodała.

  Jak zwykle przez wakacje budynek szkolny nie stał pusty, przebiegały tam różne prace remontowe, m.in. zamontowano w oknach folie przeciwsłoneczne chroniące klasy przed przegrzaniem.

  W czasie wakacji uczniowie też nie próżnowali. Dziewiątacy wyjechali na kolonie do Wrocławia, niektórzy byli w Pułtusku. Na Trójstyku przebiegał obóz, a nauczycielki ze szkoły w Łomnej Dolnej zorganizowały dla najmłodszych półkolonie.  

  Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza liczy w sumie 274 uczniów, w tym 19 pierwszaków. Do małoklasówki w Łomnej Dolnej, która podlega dyrekcji w Jabłonkowie, uczęszcza czternastka uczniów (w tym 5 do pierwszej klasy).   

  Do dyspozycji uczniów będzie 28 nauczycieli, 3 świetliczanki, psycholog szkolny i asystent pedagoga.  

  Program uroczystości uzupełniały recytacje i występy wokalne utalentowanych uczniów.

  Na zakończenie na scenę wniesiono tort-niespodziankę dla Andrzeja Macoszka z okazji obchodzonych niedawno przez niego abrahamowin. Zabrzmiało chóralnych „Sto lat”. Andrzej Macoszek, absolwent jabłonkowskiej szkoły, od kilkudziesięciu lat współpracuje z macierzystą placówką komponując muzykę do przedstawień szkolnych i innych imprez oraz zapewniając nagłośnienie tychże.

  wiek     

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.