TRZYNIEC / Trzyniec ma ambicje zostać miastem wydzielonym (statutární město). Zdecydowali o tym na wczorajszym posiedzeniu radni.

  – Od roku 1994 jestem członkiem rady miasta, i już wtedy Trzyniec dążył do tego, by stać się miastem powiatowym (okresní) – stwierdziła burmistrz Věra Palkovská. Dążenie te przestały być aktualne w momencie, kiedy zlikwidowano powiaty.

  Impuls do tego, by Trzyniec ubiegał się o status miasta wydzielonego, wyszedł od dyrektora generalnego Huty Trzynieckiej Jana Czudka. Powodem był m.in. fakt, że Trzyniec obecnie nie może być partnerem w realizacji niektórych projektów, właśnie z tego powodu, że nie jest miastem wydzielonym.

  Sprawa nie jest wcale prosta, nadać miastu miano wydzielonego może tylko Parlament RC na wniosek senatorów lub posłów. – Jednak takim najbardziej eleganckim sposobem jest ten, kiedy wniosek wyjdzie od rady województwa – wyjaśniła Palkovská.

  Radni wczoraj przyjęli uchwałę, by zwrócić się do rady województwa z prośbą o przesłanie do Parlamentu RC wniosku o poszerzenie obecnej listy miast wydzielonych o Trzyniec. 

  Obecnie na terenie Republiki Czeskiej jest 25 miast wydzielonych (łącznie z Pragą).

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test