KARWINA / Bogaty program tegorocznych trzydniowych Dni Karwiny zakończył w niedzielę 11 czerwca festiwal mniejszości narodowych Przenikanie Kultur.

  Jego głównym celem jest wzajemne poznanie kultury i tradycji narodów zamieszkujących Republikę Czeską. Na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie wystąpiły zespoły czeskie, polskie, słowackie, romskie, wietnamskie, greckie, żydowskie i węgierskie.

  Podczas uroczystej inauguracji w imieniu miasta, głównego organizatora imprezy, przywitał obecnych jego wiceprezydent Karol Wiewiórka. Wśród gości była również konsul Maria Kovacs z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Pogoda dopisała, publiczność nie szczędziła wykonawcom braw.

  Trzy zespoły reprezentowały polskie społeczeństwo Zaolzia. Był to ZPiT Suszanie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Suchej Górnej, chór męski Hejnał-Echo Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie oraz dziecięcy zespół regionalny Gizdy, działający w karwińskiej Polskiej Szkole Podstawowej.

  Zespół Suszanie, który pracuje pod kierownictwem Barbary Mračny, wystąpił aż trzykrotnie. W jego szeregach zatańczyli również nowi członkowie zespołu.

  Po raz pierwszy wystąpił z programem tańców dolańskich, czyli wywodzących się z regionu, w którym leży Karwina.

  W drugiej części zaprosił widzów na Górny Śląsk i pokazał tańce rozbarskie.

  W trzeciej natomiast przedstawił folklor słowacki, zabawy pasterskie chłopców, cepowego, a na zakończenie tańce z Myjavy z zachodniej Słowacji.

  Chór męski Hejnał-Echo wystąpił tym razem pod batutą Wiesława Farany, pierwszy dyrygent Andrzej Szyja zasilił towarzyszącą zepołowi kapelę. Z chórem zaśpiewała też solistka Jolanta Žemlička.

  Koncert chóru Hejnał-Echo przeplatany był programem najmłodszych, członków zespołu Gizdy, który działa pod kierunkiem nauczycielki Urszuli Sikory.

  Dzieci zatańczyły, zaśpiewały, przedstawiły obrazki sceniczne. Repertuar obydwu zespołów, oparty przede wszystkim na folklorze rodzimym, zakończyła wspólna pieśń „Płyniesz Olzo”.

  Akcja zorganizowana została przez miasto Karwinę razem z Miejskim Domem Kultury przy współpracy Miejscowych Kół PZKO, Gminy Greckiej, Gminy Słowaków, Stowarzyszenia Romów Moraw Północnych i Wietnamskiego Związku w Województwie Północnomorawskim.

  Poszczególne organizacje przygotowały stoiska z daniami regionalnymi, przedmiotami ozdobnymi, wyrobami rzemieślniczymi. Frysztackie Koło PZKO oferowało kołacze i miodulę.

  W stoisku karwińskiej Biblioteki Regionalnej, która ma również oddziały z polskimi i słowackimi książkami, można było wziąć udział w konkursie i obejrzeć wystawę o inicjatywach biblioteki i projektach transgranicznych.

  CR

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.