KRAPKOWICE / 8 i 9 czerwca przedstawiciele Mikroregionu Górolsko Swoboda wzięli udział w warsztatach poświęconych ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny.

  Wraz z lokalnymi twórcami, liderami i projektantami starali się znaleźć sposób na popularyzację malowania porcelany. Szukano też pomysłów na wytwarzanie, sprzedaż i promocję wyrobów ceramicznych.

  Bazą opracowań i motywem przewodnim było zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku.

  Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez znakomitych twórców i projektantów: Agnieszkę Pykę-Goldner, dr Bożenę Sacharczuk, Iwonę Piaskowską, Lubomirę Trojan i Ewę Gołębiewską.

  Wydarzenie, które miało miejsce w parku miejskim w Leśnicy, zrealizowane zostało w ramach projektu „Malowane dziedzictwo bez granic”, który dofinansowany jest z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

  Chodzi o jednoletni projekt, który z Grupą Lokalnego Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą w Krapkowicach (Województwo Opolskie) prowadzi Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie.

  Mikroregion Górolsko Swoboda reprezentowali: Ivona Janštová i Leszek Richter, który przedstawił prezentację pt. „Dobre praktyki – zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim”. W warsztatach pełnych kreatywności wzięło udział trzydzieści osób.

  Z uczestnikami warsztatów będziemy się mogli spotkać też podczas tegorocznego Gorolskigo Święta.

  Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Partnerem w realizacji wydarzenia była Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Dobroteka oraz Zamek Cieszyn, natomiast oprawę medialną objął TVP Opole, Radio Opole oraz Tygodnik Strzelec Opolski.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test