Zgodnie z obietnicą publikujemy dziś już szóstą część pytań, na które należy odpowiedzieć w konkursie wiedzy o PZKO.

  Każdy, kto chce wziąć w nim udział, powinien przesłać odpowiedzi na pytania na adres info@zwrot.cz, podać kategorię (do lat 19 lub od lat 20) oraz imię i nazwisko. Na odpowiedzi na szóstą część pytań czekamy do niedzieli 9 kwietnia.

  Przypominamy, że warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania. 

  Patronat nad konkursem objął senator Jerzy Cieńciała!


  16. Co dokładnie oznacza skrót SLA PZKO

  a) Sekcja Literatów i Artystów PZKO

  b) Stowarzyszenie Literatów i Artystów PZKO

  c) Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO

  17. Na Zaolziu zbudowano kilkadziesiąt Domów PZKO. Który z nich jest najmłodszy i kiedy został otwarty?

  a) Milików Centrum

  b) Błędowice

  c) Leszna Dolna

  18. Kto został po założeniu PZKO w r. 1947 pierwszym referentem ds. ruchu teatralnego przy ZG PZKO:

  a) Adam Wawrosz

  b) Władysław Niedoba

  c) Ludwik Cienciała

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test