Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

REGION / Swoje biblioteczki warto poszerzyć o nową publikację, która została wydana przez Sekcję Ludoznawczą ZG PZKO.

Autorka książki „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian” Magdalena Ćmiel analizuje polską grupę narodową na Zaolziu. Zgłębia tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian – tego urodzonego przed II wojną światową oraz osób urodzonych w latach 1981-1993.

Autorka interesuje się problematyką etniczną i tożsamościową ze szczególnym naciskiem na pogranicze. Punktem wyjścia pracy jest pojęcie tożsamości i zagadnienie jej konstruowania ze szczególnym uwzględnieniem porównania sposobu konstruowania tożsamości narodowej i etnicznej wśród przedstawicieli dwóch pokoleń. Chodzi tu nie tylko o podział na kategorie, z którymi utożsamiają się Zaolzianie, lecz także ich procesualne powiązanie z takimi wyznacznikami tożsamości, jak język, symbole czy wartości narodowe.

W pierwszym rozdziale omówione zostały wybrane koncepcje tożsamości narodowej i etnicznej, przytoczono krótki zarys historyczny Zaolzia.

Drugi rozdział, będący zarazem pierwszym rozdziałem empirycznym, poświęcony jest językowi Zaolzian. W tym rozdziale pogłębione i omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak: znaczenie gwary cieszyńskiej w życiu Zaolzian, rola polskojęzycznego szkolnictwa w konstruowaniu tożsamości, znaczenie przypisywane przez badanych pisowni ich imion i nazwisk, preferencje językowe w mediach czy język w sferze religijnej.

W kolejnych rozdziałach skupia się autorka na zagadnieniach związanych ze sferą symboli i wartości, które są ważnymi cechami konstytutywnymi każdej grupy narodowej bądź etnicznej. Analizie zostały poddane cele grupowe, znajomość własnych korzeni, pojmowanie ojczyzny oraz stosunek do symboli narodowych.

W dalszym ciągu autorka rozpatruje tożsamość badanych w kontekście ich narracji biograficznych. Badaczka starała się uzyskać odpowiedź na pytanie: czy wśród przedstawicieli dwóch pokoleń Zaolzian jest konstruowana tożsamość etniczna i narodowa, a jeśli tak, to z jakich elementów różnicujących.

Dobra orientacja badaczki w terenie, z którego pochodzą respondenci, okazała się dla badań bardzo korzystna.

W ramach badań empirycznych autorka przeprowadziła dwadzieścia wywiadów narracyjnych, w tym dziesięć z osobami urodzonymi przed 1939 rokiem oraz dziesięć z osobami urodzonymi w latach 1981-1993. Respondenci pochodzili z miejscowości, gdzie według spisu ludności z r. 2001 zamieszkuje najwięcej Polaków w Republice Czeskiej. Były to następujące gminy: Gródek, Milików, Koszarzyska, Wędrynia i Bukowiec.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


W pożarze w Boguminie zginęło 11 osób. Wśród ofiar są też dzieci
Sierpień082020

W pożarze w Boguminie zginęło 11 osób. Wśród ofiar są też dzieci

Plaża Open wróciła do Cieszyna. Burmistrz przeciwko dyskryminacji zawodniczek
Sierpień082020

Plaża Open wróciła do Cieszyna. Burmistrz przeciwko dyskryminacji zawodniczek

Spacery ze Zwrotem: zamek graniczny Hlohovec
Sierpień082020

Spacery ze Zwrotem: zamek graniczny Hlohovec

Nowe polskojęzyczne książki w bibliotece
Sierpień082020

Nowe polskojęzyczne książki w bibliotece

Sceny do filmu o Gierku kręcono m.in. w Ustroniu
Sierpień072020

Sceny do filmu o Gierku kręcono m.in. w Ustroniu

Jak co roku pojechali śladami żywocickiej tragedii
Sierpień072020

Jak co roku pojechali śladami żywocickiej tragedii

W Jabłonkowie w niedzielę na rynku będzie można testować się na koronawirusa
Sierpień072020

W Jabłonkowie w niedzielę na rynku będzie można testować się na koronawirusa

Kino na granicy odwołane!
Sierpień072020

Kino na granicy odwołane!


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test