CZESKI CIESZYN / ZG PZKO przypomina Miejscowym Kołom PZKO, że  można składać wnioski do Konsulatu RP w Ostrawie na II półrocze bieżącego roku. 

  Każde MK PZKO ubiegać się może o dofinansowanie z MSZ za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie na realizację projektów polonijnych w drugim półroczu 2017 r.

  ZG PZKO zwraca się z prośbą do Kół, by wnioski przesłały pocztą elektroniczną do Biura ZG PZKO zg@pzko.cz do poniedziałku 27.03. 2017 r.

  – Wszystkie w terminie otrzymane wnioski będziemy wspierać i polecać do realizacji – zapewnia ZG PZKO.

  Formularz wnioskowy oraz szczegółowe uwagi dotyczące sporządzenia wniosków można znaleźć na stronach ZG PZKO.

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test