REGION / Już po raz drugi Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ogłasza konkurs Inicjatywy PZKO. Laureatem ubiegłorocznej edycji był Dolański Gróm.

Prezesi Miejscowych Kół PZKO mogą do końca miesiąca zgłaszać swoje nominacje do konkursu w kategoriach: osoba, zespół, impreza, inicjatywa. Z nich później komisja złożona z przedstawicieli Rad i Sekcji PZKO wybierze finałową dziesiątkę i ogłosi publiczne głosowanie.

Udział w nim mogą wziąć wszyscy, nie tylko członkowie PZKO. Głosowanie będzie przebiegać za pośrednictwem portalu www.zwrot.cz, kuponów opublikowanych w „Głosie Ludu”, listownie lub bezpośrednio w sekretariacie ZG PZKO.

– Celem projektu jest docenienie pracy MK PZKO, ZG PZKO, prezentacja działalności PZKO, motywacja do dalszej działalności, integracja środowiska PZKO, działanie na rzecz podniesienia solidarności związkowej, wprowadzenie innowacyjności do działalności PZKO, pobudzenie zaangażowania młodzieży – czytamy w regulaminie konkursu.

Regulamin i formularze, na których prezesi MK PZKO mogą wysyłać nominacje, znajdują się na stronach pzko.cz

Tagi: ,

Komentarze



CZYTAJ RÓWNIEŻ



REKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.