CZESKI CIESZYN / Już tylko przez dwa dni czynna będzie w Czeskim Cieszynie w siedzibie Kongresu Polaków interesująca wystawa „Adam Sikora i park jego imienia” o historii popularnego cieszyńskiego parku na lewym brzegu Olzy i jego fundatorze. Przygotowana została przez Mariana Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC, a zgromadzone materiały pochodzą od wielu instytucji i osób prywatnych.

sikorapark9111Adam Sikora urodził się 22 grudnia 1846 roku w Żukowie Górnym i tam ukończył szkołę ludową. Następnie kształcił się w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie, po czym udał się na praktykę księgarską do Galicji. W Warszawie pracował jako pomocnik w Księgarni Gebethnera i Wolffa.

W 1875 roku wrócił na Śląsk Cieszyński i został przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie wybrany jednym z trzech członków Zarządu Głównego. Pracował tam niemal 36 lat. Był bardzo pracowity, sumienny, a zarazem skromny. Stał się jednym z twórców sukcesu Towarzystwa, które otworzyło swoje filie od Jabłonkowa po Bogumin.

Adam Sikora działał również w innych organizacjach społecznych o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowym, było to Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, Towarzystwo Rolnicze Księstwa Cieszyńskiego, Towarzystwo Pomocy Naukowej, Polskie Towarzystwo Wydawnicze i in.

Nie mając spadkobierców, w 1909 roku niemal cały swój majątek przekazał Macierzy Szkolnej na zakup gruntu na lewym brzegu Olzy w Sibicy z przeznaczeniem na ogród zabaw i ćwiczeń na wzór Parku Jordana w Krakowie. Służyć miał też Polakom w Cieszynie do organizowania imprez.

Były to nieużytki, teren bagnisty, wymagający wielkiego nakładu sił i środków. Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa w postaci darów finansowych i pracy fizycznej – dużo pomogła również polska młodzież – roboty w przyszłym parku szły szybko naprzód. Wyrównano grunt, posadzono drzewa i krzewy, powstał nawet staw, postawiono płot. Już w czerwcu 1909 roku odbył się w parku festyn Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Adama Sikorę w lipcu 1909 roku na Walnym Zgromadzeniu Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego mianowano członkiem honorowym. Zmarł niespodziewanie 26 lipca 1910 roku w Budapeszcie, dokąd dwa dni wcześniej wyjechał na leczenie. Jednak pozostał park, który nadal rozbudowywano.

Do parku wiodła nowa brama wejściowa, stanął domek stróża, powstał bufet, pawilon muzyczny, kręgielnia, boisko i staw kajakowy. W parku było oświetlenie elektryczne. W 1913 roku zbudowana została miniatura Wieży Piastowskiej według projektu Wiktora Holczaka. O park troszczył się najpierw Komitet Parkowy, w 1914 roku Macierz Szkolna powołała Towarzystwo Parkowe.

sikorapark3090W gorących dniach od 24 sierpnia do 21 września 1914 roku tam formował się Legion Śląski, który walczył podczas I wojny światowej na froncie wschodnim jako kompania śląska Legionów Polskich. Zdarzenie to upamiętnia pomnik odsłonięty sto lat później, 21 września 2014 roku.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku parkiem opiekowała się Macierz Szkolna w Czechosłowacji. Organizowano tam wiele imprez. W 1933 roku powstał pomnik Jana III Sobieskiego. W 1935 roku, w 25. rocznicę śmierci fundatora parku, odsłonięty został pomnik Adama Sikory. Podczas II wojny światowej obydwa pomniki zburzono.

Po wojnie park przejęło państwo czechosłowackie, w 1954 roku stał się własnością miasta Czeskiego Cieszyna. W 1989 roku Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Czeski Cieszyn-Park Sikory odsłoniło tam tablicę Adama Sikory. W latach 2009-2012 przeprowadzona została rewitalizacja Parku Sikory dzięki środkom unijnym w ramach wspólnego projektu Czeskiego Cieszyna i Cieszyna.

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test