BOGUMIN / W kolejnym zebraniu obwodowym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, które odbyło się 11 października w gościnnym Domu PZKO w Skrzeczoniu, wzięli udział przedstawiciele wszystkich Miejscowych Kół PZKO należących do obwodu bogumińskiego. Byli to: prezes MK PZKO Skrzeczoń Bogusław Czapek i członkowie zarządu Koła, prezesi MK PZKO Wierzniowice Marcel Balcarek, Zabłocie Jolanta Schmidt, Lutynia Dolna Maria Sztwiertnia oraz sekretarz MK PZKO Bogumin Mieczysław Bittmar.

Zebrania obwodowe odbywają się regularnie raz na pół roku. Do stałych punktów programu należą sprawozdania z działalności poszczególnych Kół za ostatnie półrocze i plan imprez na kolejne, by terminy nie pokrywały się i członkowie mogli brać udział w imprezach sąsiednich Kół.

Koła obwodu bogumińskiego organizują też akcje obwodowe. Do zrealizowanych należy turniej w tenisie stołowym, który corocznie przygotowuje skrzeczońskie Koło, ostatni odbył się 24 kwietnia w Skrzeczoniu. Dalej jest to Pożegnanie Lata z przedstawieniem teatralnym milikowian i ogniskiem w Wierzniowicach, w tym roku miało miejsce 4 września. Koła obwodu zorganizowały też festyny, wycieczki.

W nadchodzącym półroczu odbędą się zebrania członkowskie, wigilijki, bale. Przedstawiciele obwodu bogumińskiego zapraszają na Koncert Chórów 28 października w kościele w Lutyni Dolnej oraz na jubileusz chóru mieszanego Hasło ze Skrzeczonia, koncert zaplanowany jest na 12 listopada w szkole muzycznej w Boguminie.

Na zebraniu obwodowym dyskutowano również o zbliżającym się jubileuszu siedemdziesięciolecia PZKO. Maria Sztwiertnia wyszła z propozycją obwodowej imprezy jubileuszowej 13 maja 2017 roku w Domu Kultury w Lutyni Dolnej. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na kolejnym zebraniu obwodowym w marcu 2017 roku.

Warto przypomnieć, że cały region od Ostrawy po Mosty koło Jabłonkowa podzielony został na obwody PZKO w 1950 roku. Było ich dziesięć. Bogumiński obwód tworzyło dziewięć Miejscowych Kół liczących razem 1490 członków. Były to Miejscowe Koła w Nowym i Starym Boguminie, Ostrawie, Pudłowie, Szonychlu, Zabłociu, Skrzeczoniu, Wierzniowicach i Lutyni Dolnej.

Dziś aktywny obwód bogumiński tworzy pięć Kół i liczy 300 członków. Koła w Starym Boguminie, Pudłowie i Szonychlu zawiesiły swoją działalność, a ostrawskie działa samodzielnie.

Najstarszym Kołem obwodu bogumińskiego jest MK w Zabłociu, które powstało już 19 sierpnia 1947 roku, skrzeczońskie i dolnolutyńskie Koła powstały w listopadzie 1947 roku. We wszystkich działały zespoły śpiewacze, teatralne, taneczne, muzyczne. Aktywnie pracowały Kluby Kobiet i Kluby Młodych. Obecnie istnieją dwa chóry mieszane: Lutnia w Lutyni Dolnej i Hasło w Skrzeczoniu oraz muzyczny zespół Glayzy w Wierzniowicach, aktywne są  Kluby Kobiet, sporadycznie działają Kluby Młodych.

MS

Z działalności obwodu bogumińskiego:

Tagi: , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test