TRZYCIEŻ / W sobotę 22 października odbył się w Trzycieżu tradycyjny Koncert Jesienny, w tym roku z podtytułem „Wspomnienia szkolne“. Tegoroczną imprezę połączono ze spotkaniem uczniów byłej polskiej szkoły.

Pierwsze zapisy dotyczące szkoły w Trzycieżu pochodzą już z 1679 r., dokładniejsze informacje pochodzą zaś z 18. i 19. wieku. Nie sposób opisać w paru słowach historii i dziejów szkolnictwa w Trzycieżu, parę faktów zasługuje jednak na uwagę, chociażby to, że od roku 1850 aż do zamknięcia w roku 1981 językiem nauczania w szkole był język polski.

Drewniany domek, w którym znajdowały się klasa i pomieszczenia mieszkalne dla rodziny nauczyciela, przestał odpowiadać zapotrzebowaniom, dlatego w roku 1865 postanowiono wybudować nowoczesna szkołę. Po 15 miesiącach szkoła została oddana do użytku.

Budynek w pięknym stylu został poświęcony w miesiąc później. W miarę spokojne lata przerwała zawierucha pierwszej wojny światowej i zmiany terytorialne na Śląsku Cieszyńskim. W trudnym okresie międzywojennym poprowadził szkołę nowy kierownik, Wilhelm Mandrysz. Na krótko.

Przez lata wojenne stała się szkoła koszarami wojska niemieckiego. W roku 1945 otwarto najpierw szkołę czeską a potem także polską. Budynek był zniszczony i bez wyposażenia, z trudem zdobywanego potem przez kierownika Huberta Tesarczyka z okolicznych szkół. Po roku 1948 zmienił się system szkolnictwa i dzieci od 6 klasy uczęszczały do szkoły wydziałowej w Gnojniku.

Liczba uczniów z tego powodu, a także z powodu asymilacji, stopniowo malała. Ostatnim kierownikiem trzycieskiej polskiej szkoły była Zofia Kozubek. Na skutek ubytku uczniów i planowego zamykania małych szkolnych placówek szkoła została po roku szkolnym 1980/1981 zamknięta. Dzieci z Trzycieża od tego czasu uczęszczają do szkoły w Gnojniku.

Ze 130 uczniów z lat 1945-1981 spotkało się w tę sobotę 45 osób. Jedynym żyjącym uczniem z czasów przed II wojną światową jest Józef Rybka. Z powodu złego stanu zdrowia nie mógł być obecny na spotkaniu.

Tegoroczny Koncert Jesienny rozpoczął się występem dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza z Gnojnika. Dzieci wystąpiły z wierszami a także zagrały scenkę pt. O jesieni i zmowie leni.

Następnym punktem programu był występ chóru Godulan-Ropica, pod batutą dyrygenta prof. Alojzego Suchanka. Chór zaprezentował wiązankę pieśni ludowych i klasycznych. Słowo wiążące prowadziła Aurelia Szkuta, absolwentka szkoły w Trzycieżu. Chór zakończył swój występ pieśnią „Ojcowski dom“ Jana Kubisza, do wspólnego odśpiewania jej zachęcił wszystkich obecnych.

Obrazek sceniczny „Jak to na weselu bywało“ w wykonaniu ambitnego młodego zespołu Trzanowice był punktem kulminacyjnym popołudnia.

Z okazji obchodów rocznicy otwarcia szkoły MK PZKO ogłosiło konkurs plastyczny pt. „Szkoła wczoraj i dziś“. Swoje prace nadesłało 34 dzieci z gnojnickiej polskiej szkoły. Prace dzieci zostały wystawione w trakcie imprezy, a nagrodzeni mali twórcy otrzymali podczas koncertu nagrody i dyplomy.

Nie zabrakło także wystawy ze zdjęciami szkoły, jej uczniów i zdjęciami z organizowanych imprez. Udostępniła je pani Urszula Rusnok, córka ostatniej kierowniczki szkoły, Zofii Kozubek.

Sala Domu Kultury w Trzycieżu była wypełniona po brzegi. Wszystkim obecnym program bardzo się spodobał a uczniowie szkoły byli zadowoleni ze wspólnego spotkania po wielu latach. Dyrektor szkoły gnojnickiej Tadeusz Grycz podziękował trzycieskim pezetkaowcom za inicjatywę i wyraził nadzieję, że wszystkie okoliczne wioski podejmą inicjatywę i spróbują „ocalić od zapomnienia“ fakt istnienia polskich placówek szkolnych we wszystkich gminach na naszym terenie.

Koncert Jesienny został dofinansowany przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie i Urząd Gminy Trzycież.

MT

Tagi: , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test