Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

„Nic o Polonii bez Polonii” – to hasło będzie przyświecać Polonijnej Radzie Konsultacyjnej, utworzonej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W poniedziałek w Senacie RP odbyła się uroczysta inauguracja Rady, która wspólnie z Senatem będzie pracować na rzecz Polonii i Polaków za granicą, a także dbać o dobre imię Polski w świecie.

W czasie poniedziałkowej uroczystości powołano 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej – przedstawicieli Polonii reprezentujących organizacje polskie i polonijne z całego świata.

Jak wyjaśnił marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, współdziałanie Senatu i Rady na rzecz budowania wspólnoty narodowej polegać będzie na wielopłaszczyznowej współpracy w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskiej tradycji, oświacie, nauce, kulturze.

Marszałek Karczewski podkreślił, że żywi wobec Rady i Polonii nadzieję, iż będą oni ambasadorami Polski i będą pracować na rzecz budowy dobrego wizerunku ojczyzny. – Często o Polsce mówi się źle, fałszywie, a naszym wspólnym zadaniem jest się temu przeciwstawić, bo Polska jest naszą wspólną ojczyzną – powiedział.

Zaznaczył, że Polonia jest zróżnicowana, także ze względu na różne okresy emigrowania z Polski i różne koleje losu polskich wspólnot. – Jesteśmy otwarci na wszystkich i będziemy ze wszystkimi współpracować – obiecał marszałek Senatu. – Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami – dodał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku środki na finansowanie Polonii wróciły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Senatu.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią.

Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w 2002 roku. Funkcjonowała ona do roku 2012, kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy, będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. (pet)
Fot. senat.gov.pl

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Półkolonie na sto dwa. Wakacje na Zaolziu
Lipiec142020

Półkolonie na sto dwa. Wakacje na Zaolziu

Kultowy krem na wystawie
Lipiec142020

Kultowy krem na wystawie

Remont budynku Gimnazjum z obsuwą? Powodem stan budynku i koronawirus
Lipiec142020

Remont budynku Gimnazjum z obsuwą? Powodem stan budynku i koronawirus

Kiermasz używanej książki również w Ustroniu
Lipiec142020

Kiermasz używanej książki również w Ustroniu

Składowisko odpadów teraz jest domem dla pszczół
Lipiec142020

Składowisko odpadów teraz jest domem dla pszczół

Czas na film pod gołym niebem
Lipiec132020

Czas na film pod gołym niebem

Koncerty Wyższobramskie mimo pandemii odbywają się w realu
Lipiec132020

Koncerty Wyższobramskie mimo pandemii odbywają się w realu

Gratulacje Andrzejowi Dudzie przesłał Miloš Zeman, Andrej Babiš i Jiří Ovčáček
Lipiec132020

Gratulacje Andrzejowi Dudzie przesłał Miloš Zeman, Andrej Babiš i Jiří Ovčáček


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test