„Nic o Polonii bez Polonii” – to hasło będzie przyświecać Polonijnej Radzie Konsultacyjnej, utworzonej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W poniedziałek w Senacie RP odbyła się uroczysta inauguracja Rady, która wspólnie z Senatem będzie pracować na rzecz Polonii i Polaków za granicą, a także dbać o dobre imię Polski w świecie.

W czasie poniedziałkowej uroczystości powołano 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej – przedstawicieli Polonii reprezentujących organizacje polskie i polonijne z całego świata.

Jak wyjaśnił marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, współdziałanie Senatu i Rady na rzecz budowania wspólnoty narodowej polegać będzie na wielopłaszczyznowej współpracy w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskiej tradycji, oświacie, nauce, kulturze.

Marszałek Karczewski podkreślił, że żywi wobec Rady i Polonii nadzieję, iż będą oni ambasadorami Polski i będą pracować na rzecz budowy dobrego wizerunku ojczyzny. – Często o Polsce mówi się źle, fałszywie, a naszym wspólnym zadaniem jest się temu przeciwstawić, bo Polska jest naszą wspólną ojczyzną – powiedział.

Zaznaczył, że Polonia jest zróżnicowana, także ze względu na różne okresy emigrowania z Polski i różne koleje losu polskich wspólnot. – Jesteśmy otwarci na wszystkich i będziemy ze wszystkimi współpracować – obiecał marszałek Senatu. – Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami – dodał.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku środki na finansowanie Polonii wróciły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Senatu.

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią.

Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w 2002 roku. Funkcjonowała ona do roku 2012, kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy, będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. (pet)
Fot. senat.gov.pl

Tagi: , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.