Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  Pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trafi wkrótce projekt ustawy dotyczącej oświaty polonijnej. Chodzi o pierwszą inicjatywę legislacyjną z tego zakresu autorstwa prezydenta RP Andrzeja Dudy. Projekt ustawy „o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw” prezydent podpisał w poniedziałek 2 maja.

  Projekt został opracowany z myślą o potrzebach Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Jego głównym celem jest zrównoważenie uprawnień dzieci polskich i polonijnych uczących się poza granicami kraju z uprawnieniami dzieci uczęszczających do szkół w Polsce, w zakresie ulg na publiczną komunikację kolejową i autobusową, wejścia do muzeów lub parków narodowych.

  Dotychczas do otrzymania ulgi uprawniała dzieci legitymacja szkolna, ale tylko ta wydawana przez szkoły funkcjonujące na terytorium Polski lub – poza granicami kraju – te prowadzone przez placówki dyplomatyczne. Nie mogli zatem z ulg korzystać chociażby uczniowie polskich placówek szkolnych na Zaolziu.

  Nowy projekt ustawy przyznaje uprawnienia do takich ulg dzieciom uczącym się w szkołach prowadzonych poza granicami Polski również przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i sekcje polskie organizowane przy szkołach międzynarodowych i zarejestrowanych w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Uprawnienia dotyczące ulg na przejazdy byłyby przyznane również nauczycielom uczącym w tych szkołach.

  Jak podaje Kancelaria Prezydenta, wprowadzone zmiany mają za cel nagrodzenie tych uczniów, którzy podejmują trud zdobywania wiedzy o Ojczyźnie swoich przodków. Posiadanie przez dzieci polonijne za granicą dokumentu poświadczającego ich uprawnienia do ulg w Polsce ma walor edukacyjno-patriotyczny. Będzie to widoczny dokument potwierdzający ich więź z Polską.

  ika

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test