Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  CZESKI CIESZYN / – Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować przyszłość na fundamencie Ewangelii – te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, zaznaczają wagę wydarzenia z 966 roku – przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

  Stwierdzenie papieża Polaka zostało umieszczone w uchwale Sejmu w sprawie ustanowienia 2016 roku – Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

  – Właściwie na tym zdaniu Jana Pawła II można by zakończyć dzisiejsze spotkanie, bo to jest cała kwintesencja roku jubileuszowego – mówił ks. Józef Budniak – wykładowca styczniowego spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC.

  – Historycy są zgodni, że to wydarzenie radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa i Kościoła. Rocznica Chrztu Polski jest nie tylko wspomnieniem wydarzenia historycznego, które zapoczątkowało dzieje Kościoła i państwowości na ziemiach polskich – dodał ks. Budniak.

  Wykładowca przytoczył fragmenty historyczne z kroniki Galla Anonima, by pokazać w jakich okolicznościach doszło do przyjęcia Chrztu Polski.

  Z kroniki wynika, że Mieszko I, który przyjął chrzest poprzez poślubienie księżny Dąbrówki, urodził się ślepy.  – Bóg jednak przywrócił mu wzrok „cielesny” i „duchowy” – cytował z księgi ks. Józef Budniak.

  Chrzest Polski odbył się w Wigilię Paschalną 14 kwietnia 966 roku. Miał decydujące znaczenie dla zjednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości narodu.

  Dokładna data tego wydarzenia jest znana, natomiast nie do końca wiadomo, gdzie się to wydarzyło.

  Zacząć trzeba od tego, że chrzest Mieszka i jego najbliższego otoczenia nie oznaczał bynajmniej, że całe jego państwo, czyli wszyscy jego mieszkańcy automatycznie stali się chrześcijanami i zrezygnowali z pogaństwa. Wówczas i dziś chrzest ma znaczenie symboliczne. Z tym aktem postępowała rozłożona na dziesiątki lat misja chrystianizacji – sprecyzował wykładowca.

  AM

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
   Sierpień032020

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
   Sierpień032020

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

   I byłoby po Gorolskim Święcie
   Sierpień032020

   I byłoby po Gorolskim Święcie

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
   Sierpień032020

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
   Sierpień032020

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
   Sierpień032020

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
   Sierpień032020

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test